6 februari 2022

We openen waterputten in Jemen

In de door oorlog getroffen en verwoeste Jemen, hebben twee op de drie ontheemd geraakte Jemenieten behoefte aan schoon drinkwater, aldus staatsofficieren. Een tekort aan basisvoorzieningen dreigt meer dan 60% van deze vluchtelingen. Ze blijven in leven door humanitaire hulpprojecten en hulp van buiten. Sinds twee jaar realiseert IHH Nederland regelmatig schoon drinkwater projecten in Jemen.  Het distribueren van schoon drinkwater middels tankers is, ondanks de urgentie, niet voldoende om deze mensen te helpen. Hierdoor hebben we besloten om waterputten projecten te realiseren. Zodoende zullen we behoeftige mensen in Jemen van schoon drinkwater voorzien.

Waterput model Jemen:

De diameter van deze put bedraagt 2 meter en de diepte zelf 20 meter. Nadat er voldoende schoon drinkwater is opgegraven, wordt de binnenkant van de put met betonnen muren verstevigt. Om de put schoon te houden en te beschermen van viezigheden, wordt er aan de bovenkant een paneel van 80 cm bevestigd en gesloten met een metalen deksel.

Nadat de put gebouwd is, worden zonnepanelen en een elektrische dynamo systeem geplaatst die het water omhoog pompt. Het water wordt vervolgens bewaard in een tanker met een capaciteit van 10 duizend liter. Aan deze tanker zijn kranen bevestigd, zodat mensen moeiteloos gebruik kunnen maken van schoon drinkwater.

Een waterput, en bijbehorende systeem, in Jemen bedraagt € 8300,-

Laten we onze broeders en zuster in Jemen niet vergeten. Laten we hun situatie verlichten en hen voorzien van schoon drinkwater.

Delen