27 januari 2015

We openen Barmhartigheids Waterputten in Gaza

Sinds decennia leven de bewoners van Gaza onder embargo van Israel.  Tevens zijn ze van tijd tot tijd onderhevig aan Israelische aanvallen op Gaza. Het leven in Gaza is gezakt tot een dramatisch niveau vanwege de doelgerichte vernielingen van hun basis levensbehoeftes.

Zelfs de watervoorzieningen die de basis vormen van de menselijke primaire levensbehoeftes, zijn door Israel systematisch gebomardeerd.

Zonder water kan er ook niet gedacht worden aan enige vorm van leven.  Het water ontnemen van de onderdrukten en kansarmen, kan alleen maar gebeuren door personen die niets om de mensheid geven.

IHH Nederland blijft niet stil tegenover deze schrijnende situatie. We zijn direct in actie gekomen om de mensen in Gaza te voorzien van kleinschalige waterputten. Voor € 5130,- worden er in de wijken waterputten geslagen waar duizenden mensen in nood dankbaar gebruik van maken.

Nu is het jou beurt! Laat ook een waterput openen in Gaza!

Er zijn genoeg mensen gesneuveld. Bied de mensheid een toekomst!…..

Delen