12 augustus 2019

We hebben offers gebracht in 24 landen en op drie continenten

De jaarlijkse Qurban campagne van IHH Nederland is wederom met succes afgerond. Wereldwijd zijn er 18.774 aandelen geofferd, waarvan het offervlees is uitgedeeld aan 93.870 gezinnen. Zodoende hebben we meer dan 468.000 mensen bereikt.

 

Qurban is een vorm van aanbidding die tegelijkertijd sociale en economische uitwerkingen heeft voor veel mensen. Het delen van het offervlees met de minderbedeelden moedigt solidariteit en broederschap aan onder moslims. De aankoop van offerdieren wereldwijd zorgt er ook voor dat boeren hun dieren kunnen afzetten.

De Qurban campagne zoals wij die opzetten en uitvoeren vergt een zeer georganiseerde werkwijze. IHH Nederland vertrouwt ieder jaar weer op onze vrijwilligers, waarvan er dit jaar maar liefst 45 waren. Zij hebben er in 24 landen op toegezien dat de planning naar de letter binnen het aangegeven tijdsschema is uitgevoerd. Zij waren een dag van tevoren aanwezig om het aantal offerdieren en hun fysieke toestand te controleren. Vervolgens hebben ze met de partnerorganisatie in overleg een plaats gekozen om de dieren te offeren en het offervlees uit te delen. Pas na al deze controles zijn zij begonnen met het offeren.

In het kader van de Qurban campagne hebben we steden, gemeenten, dorpen en vluchtelingenkampen bezocht. We hebben prachtige, maar ook hartverscheurende ervaringen opgedaan. Wij hebben die genomen voor wat zij waren. Soms hebben we een glimlach uitgewisseld en soms tranen weggeveegd.

Wij willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de verwezenlijking van deze Qurban- en steuncampagne.

 

 

 

 

 

 

Delen