28 oktober 2013

Waterputten in Somalië

Op veel plaatsen op de wereld is er sprake van waterschaarste. Voornamelijk in Afrika is dit het geval. Soms regent het er maanden niet, in gebieden waar het 2 a 3 keer per jaar hevig regent is het water niet blijvend. Integendeel, het overstroomt de vruchtbare grond. Daarom ontstaat er elk jaar meer erosie en verwoestijning.

De in een burgeroorlog verwikkelde Somalië heeft te kampen met droogte, hongersnood en ellende, onvruchtbare grond en klimaatveranderingen die er problemen als ongezonde voeding en dorst met zich hebben meegebracht.

Acht op de tien kinderen in Somalië worden ziek door waterschaarste. Voornamelijk ziektes zoals buikgriep zijn een gevaar voor de kinderen. Vele kinderen komen door deze ziektes te overlijden al voordat ze de leeftijd van 5 jaar hebben bereikt.

De waterprojecten van IHH Nederland vormen een langdurige oplossing  voor de waterschaarste. De mensen hoeven niet meer kilometers te reizen voor water en krijgen schoner water. Veel ziektes worden voorkomen, kinderen kunnen weer naar school  en de tijd die zij voorheen moesten gebruiken voor het halen van water kunnen zij besteden aan het onderwijs. Dit geeft de arme inwoners een sprankje hoop.

IHH heeft sinds 2002 in vele gebieden in Afrika en in Somalië waterprojecten gestart. De meest  geschikte plaatsen voor de waterputten worden door deskundigen vastgesteld. Voor de hygiëne worden de waterputten overdekt en worden ze voorzien van handpompen. Vervolgens wordt gewerkt aan het bereiken van het schone water dat zich 30 meter of dieper in de grond bevindt. Door de binnenkant van de waterputten te dekken met beton wordt ervoor gezorgd dat het water schoon blijft.

IHH Nederland heeft in 2011 6 waterputten geopend. Momenteel zijn wij bezig met het bouwen van 29 waterputten. Een waterput kost €2600-, en van iedere waterput kunnen ongeveer 5000 personen gebruik maken.

Delen