5 mei 2021

Waterprojecten

Water schenkt leven!…

Water is onmisbaar voor levende wezens. Van klein naar groot, alle organismen op aarde zijn afhankelijk van water voor biologische processen. Ook wij als mensen hebben water nodig voor al onze activiteiten.

Tachtig landen ter wereld, die samen maar liefst 40% van alle mensen huisvesten, hebben te kampen met watertekorten. Doordat de bevolking in deze landen blijft groeien, maar er geen nieuwe waterbronnen worden vervaardigd, wordt het watertekort met de dag groter.

Afrika is het continent dat tegen de meeste problemen aanloopt met betrekking tot watertekorten. Er zijn meerdere oorzaken voor het watertekort, deze zijn terug te leiden naar zowel de natuur en als de mens. Deze problemen zijn inmiddels dermate buiten proporties gegroeid dat bijna een miljard Afrikanen geen toegang hebben tot schoon drinkwater.

IHH Nederland voert wereldwijd projecten uit om de leefomstandigheden van de armen te verbeteren. In dat kader hebben we in verschillende landen waterputten geopend in regio’s waar men geen toegang had tot schoon drinkwater. Inmiddels hebben we honderden duizenden mensen voorzien van schoon water.

In 2020 hebben we in elf landen 2994 waterputten geopend! Sinds 2005 hebben we in dertien landen €6.116.057,- geïnvesteerd in waterprojecten. In totaal zijn dat 7327 waterputten die naar schattingen ongeveer  2,2 miljoen mensen toegang geven tot schoon drinkwater.

Wij zullen ons blijven inzetten om het water naar de mensen te brengen en te voorkomen dat vrouwen en kinderen urenlang tientallen kilometers moeten lopen voor water. Draag bij aan onze projecten en voorzie daarmee uw medemens in een basisbehoefte.

Hoe kan ik voor een waterput doneren en hoe verloopt het proces?

U kunt via www.ihhnl.org doneren voor een waterput. Verder kunt u ook doneren voor een waterput door het aanvraagformulier op kantoor in te vullen. Elk waterput bevat een naambord. De donateur bepaalt zelf wat er op het naambord komt te staan. Na afronding van de betaling van uw donatie ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Hierna wordt uw donatie in het systeem verwerkt. Het realiseren van de waterput duurt gemiddeld 6 maanden. Voor Pakistan is deze tijdsduur langer, namelijk 8 maanden. (Door de huidige omstandigheden betreffende Corona kan deze tijdsduur vertraagd worden). Na het realiseren ontvangt de donateur foto’s, video en een rapport (op USB) met gedetailleerde uitgaven van de waterput. Dit zal verstuurd worden naar het postadres van de donateur.

 

Hoe komt het dat het realiseren van een waterput minimaal 6 maanden duurt?

Het realiseren van een waterput duurt gemiddeld 6-8 maanden. Dit komt onder andere door de volgende factoren:

  • Het realiseren van de waterput begint niet op het moment dat u heeft gedoneerd. Nadat de donaties voor de waterputten een bepaald aantal hebben bereikt, worden de partnerorganisaties op de hoogte gebracht en beginnen de werkzaamheden. Dit kan enige tijd duren.
  • Het desbetreffende land zal de locaties voor de waterputten goed moeten onderzoeken. Verder zal er vergunning van de officiële autoriteiten verkregen moeten worden.
  • Na het realiseren van de waterputten zullen deze gecontroleerd worden. Vervolgens vindt er per put op verschillende locaties een officiële opening plaats dat tijd vergt.
  • Na de officiële opening zullen de foto’s, video en de gegevens van de waterput verstuurd worden naar het kantoor van IHH Nederland. Hier worden ze samengesteld tot een compleet rapport.

 

Waarom zijn de prijzen verschillend voor elk land?

De prijzen voor een waterput verschillen per land vanwege enkele factoren:

  • De verschillende modellen van de waterput
  • De bodemdiepte van de waterput
  • De economische omstandigheden van het land
  • De waterputten liggen ver van de hoofdstad of grotere steden

 

Hoelang kan de waterput gebruikt worden?

Dit verschilt per land. IHH Nederland is 12 jaar geleden gestart met het realiseren van de waterputten in Afrika. Regelmatig controleren wij de gerealiseerde waterputten. Tot op heden is elk gerealiseerde waterput in gebruik. Onze partnerorganisaties in Afrika geven ons een garantie van 15 jaar. De partnerorganisaties in Afghanistan en Pakistan geven ons een garantie van 10 jaar. Voor Sri Lanka en Indonesië is dat 7 jaar en voor Bangladesh is dat 5 jaar. Verder zijn de partnerorganisaties verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparaties van de waterputten.

NB: Wanneer de droogte in een land lange tijd boven de seizoennormen ligt, neemt de levensduur van de waterputten ook af.

 

Voorbeeldrapport waterprojecten

 

Waterprojecten online donatie

Afghanistan

Somalië

Ghana

Bangladesh

Sri Lanka

Tsjaad

Kameroen

Togo

Endonezië

Niger

Pakistan

Bangladesh-Sjadirwan

Oeganda

Jemen

Delen