26 augustus 2020

Waterproject: Sjadirvan in Bangladesh

Bangladesh is met een populatie van 200 miljoen inwoners een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Alhoewel Bangladesh tekort schiet in de industriële sector, wordt de economie van het land voornamelijk onderhouden door landbouw. Echter is de landbouwsector niet in vele gebieden ontplooid, waardoor een groot deel van de populatie haar levensonderhoud niet kan voortzetten. Vanwege bovengenoemde redenen leeft de meerderheid van de bevolking van Bangladesh onder de armoede grens.

In Bangladesh, waarvan de bevolking voor 90% uit moslims bestaat,  zijn er ongeveer 250 duizend moskeeën en gebedsruimtes te vinden. Op het platteland en in de dorpen bevinden zich geen fonteinen en sjadirvans, die voor hygiëne en rituele wassing noodzakelijk zijn. De bevolking die zich al onder de armoedegrens bevindt, heeft de financiële middelen niet om dezen te bouwen.

Als IHH Nederland, waar wij in Bangladesh regelmatig projecten op het gebied van voedsel, weeskinderen, gezondheid, sociale ondersteuning en waterputten uitvoeren, hebben wij onderzoek gedaan naar de behoefte aan schoon water bij moskeeën en gebedshuizen.  Met onze nieuwe project beogen we de dagelijkse waterbehoeften van de moskeegangers en de bewoners in de omgeving te voorzien, zodat ook deze mensen gebruik kunnen maken van het schone water dat uit de fontein zal stromen. Een sjadirvan is een overdekte-fontein model, waarvan de muren bedekt zijn met tegels en maar liefst 12 kranen water zullen leveren. De kosten van een sjadirvan bedragen €1800,-

De moskeeën en de moskeegangers zullen schoon water krijgen middels de sjadirvans die u in Bangladesh zult laten maken en de gebeden in de moskeeën zullen u bereiken.

 

Aanvraagformulier Bangladesh Sjadirvan

Delen