28 juni 2013

Waterproject Gaza

De Gazastrook is een gebied in Palestina die ligt aan de Middellandse zee. Het gebied is ongeveer 41km lang en 10km breed. Het is een gebied van 360 vierkante kilometer waar 1,7miljoen mensen wonen. Door de sinds 2007 opgelegde embargo staat de economie op instorten. Het gebied was economisch voornamelijk gericht op industrie, sinds het embargo is de economie gericht op landbouw. Echter, het aantal werklozen is in tussentijd toegenomen tot wel 45%. De mensen moeten nu zien rond te komen met minder dan 2 dollar per dag.

In een dergelijke situatie is het van uiterst belang dat de infrastructuur optimaal is, zodat de mensen kunnen blijven leven. Echter, maakt de door het embargo hard getroffen economie van het gebied het onmogelijk om de infrastructuur te optimaliseren en er instellingen te openen die de mensen zouden kunnen helpen. Schoon drinkwater is een basisbehoefte van de mens, helaas is dit een van de voornaamste problemen in het gebied. De slechte economische toestand als gevolg van het embargo vormt een belemmering voor het starten van nieuwe water projecten.

Wij, als Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland, hebben gelukkig het voornaamste probleem van het gebied, namelijk schoon drinkwater, enigszins kunnen oplossen door er water projecten te starten. Samen met TIKA die in ontwikkelingslanden hulp in infrastructuur biedt, hebben wij 4 water projecten t.w.v. 455duizend dollar beschikbaar gesteld aan de bewoners van de Gazastrook. In totaal maken 110duizend mensen gebruik van de schoon drinkwaterprojecten die we hebben opgezet in de omgevingen van Remal, Zeytun, Toffah 3 en Toffah 4. De kosten van deze belangrijke projecten zijn volledig gedekt door onze donateurs. TIKA heeft alleen de engineering en constructie van de projecten op zich genomen.

Wij danken onze donateurs hartelijk, dankzij hen was het voor ons mogelijk om een dusdanig belangrijk project op te zetten.

 

Delen