1 juli 2022

Voorbereidingen voor het Qurban Programma 2022 zijn getroffen

IHH Nederland heeft ook dit jaar de voorbereidingen voor het Qurban programma getroffen, met alle succes die 29 jaar ervaring met zich meebrengt. Het Qurban programma zal dit jaar in 31 landen, en onder toezicht van 58 IHHNL verantwoordelijken, gerealiseerd worden.

Om het programma met succes te coördineren en ter plaatse te verwezenlijken, zijn de vrijwilligers op 26 juni 2022 op het kantoor van IHHNL bijeen gekomen. Dit programma werd door 50 vrijwilligers bijgewoond.

Tijdens het seminar kwamen de volgende onderwerpen ter sprake:

  • Werkzaamheden van het Qurban campagne 2022
  • Reisdetails en -voorbereidingen
  • Het Qurban 2022 budget en het aantal offer-aandelen
  • Beeldmateriaal van de offers
  • Documentatie van het Qurban programma
  • Het versturen van beeldmateriaal naar donateurs

Delen