12 januari 2023

Voedselhulpprojecten uitgevoerd in 2022

Ondanks massale voedselproductie om de gehele wereldbevolking te voorzien van eten, hebben wereldwijd nog steeds meer dan 1.5 miljard mensen geen toegang tot voedsel en meer dan 3 miljard kan zelfs de goedkoopste voedselproducten niet aanschaffen. Dit is een ware tragedie. Ingrijpen op deze situatie is dan ook hoognodig.

Sinds 2014 neemt globale hongersnood alsmaar toe. Het aantal mensen die hongerlijdt is gelijk aan 690 miljoen of om uit te drukken in percentages, %8,9 van de wereldbevolking. In het jaar 2019 ervaarden 750 miljoen (1 op de 10) mensen ernstige voedselonzekerheid. Bovendien hadden 2 miljard geen of onvoldoende toegang tot veilige en voedzame voedsel. De cijfers voorhanden tonen aan dat tegen 2030, de situatie meer dan 840 miljoen mensen zal beïnvloeden.

In de afgelopen tijd zijn er veel factoren opgedoken die voedselzekerheid en voedselvoorziening negatief beïnvloed hebben. Deze factoren zijn ernstiger als ze worden vergeleken met de huidige rapporten en gegevens, die de toekomstige situatie van de wereldbevolking voorspellen:

  1. Naar schatting van het Wereldvoedselprogramma (WFP van de Verenigde Naties), op basis van ervaringen in landen waar ze actief zijn, bevinden momenteel 272 miljoen mensen zich in acute voedselonzekerheid en risico door verergering van de COVID-19 pandemie;
  2. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne bedreigt de wereldlandbouw en daarmee ook voedselonzekerheid over de hele wereld. Oekraïne en Rusland zijn tussen de landen die grote aandelen beheren in de landbouwsector en productie van tarwe, mais, olieproducerende zaden en kunstmest. Net zoals de oorlog de landbouwproductie in Oekraïne negatief beïnvloed heeft, zo is ook de export in Rusland negatief beïnvloedt en gestagneerd. Wereldwijd importeren minstens 26 landen de helft van hun tarwe uit Oekraïne en Rusland. Men verwacht dat de geringe vraag en hoge prijzen voornamelijk deze landen in de nabije toekomst erg zal beïnvloeden;
  3. De inwoners van China en India beslaan %35 van de wereldbevolking. De economische ontwikkeling van deze landen toont een grote ontwikkeling, en daarmee ook de economische kracht van hun inwoners. Zodoende is de consumptiecultuur van deze bevolkingen veranderd en in mate toegenomen. Met name China heeft niet de capaciteit om aan de verwachtingen van de bevolking te voldoen. Hierdoor is het land genoodzaakt om deze behoeften extern te voorzien, waardoor er een stijging in de voedselprijzen te zien is. Hoe hoger de voedselprijzen worden, des te moeilijker het voor behoeftigen wordt om toegang tot voedsel te krijgen. Hierdoor neemt wereldwijd het aantal mensen dat op de armoedegrens leeft alsmaar toe;
  4. Wegens de klimaatcrisis en de afname van natuurlijke waterbronnen, worden landbouwgronden aangetast en bedreigd. Daardoor neemt het belang van basisvoedsel producten alsmaar toe. Van de landen waarvan de economie voornamelijk op landbouw rust, is het aandeel van behoeftige inwoners toegenomen;
  5. De pandemie en oorlogen zoals die in Oekraïne, hebben de noodzaak van basisvoedsel producten vergroot. Zodoende zijn basisvoedsel producten beland in de categorie van strategische behoeften. Rijke landen slaan grote voorraden van deze producten in, waardoor het evenwicht van vraag en aanbod verstoord geraakt is. Ook dit heeft de toegang van voedsel in arme landen belemmerd en geleid tot een toename van het aantal behoeftige mensen.

 

IHH Nederland heeft sinds dag een de meeste projecten in het kader van de voedselhulpprojecten gerealiseerd. In de toekomst zal de organisatie deze projecten blijven voortzetten. In het jaar 2021 heeft de organisatie aan totaal 72.166 behoeftige families voedselhulp gedistribueerd.

 

In het afgelopen jaar heeft de organisatie aan 91884 behoeftige families in 40 landen voedselpakketten gedistribueerd. Van deze campagnes hebben circa 460 duizend mensen geprofiteerd.

Nr Land Bedrag Aantal
1 Afghanistan  €                 78.981,58 4018
2 Albanië  €                 20.000,00 910
3 Arakan-Rohingya  €                 90.000,00 3080
4 Bangladesh  €                 69.993,41 3600
5 Benin  €                 55.000,00 2170
6 Bosnië en Herzegovina  €                 10.000,00 400
7 Burkina Faso  €                 50.000,00 2000
8 Burundi  €                 50.000,00 2005
9 Cambodja  €                 25.000,00 593
10 Ethiopië  €                 35.000,00 1520
11 Filippijnen  €                 51.000,00 2000
12 Gambia  €                 65.000,00 2422
13 Ghana  €                 50.000,00 2169
14 Indonesië  €                 39.928,00 1310
15 Jemen  €                270.500,00 7478
16 Kameroen  €                   5.000,00 377
17 Kosovo  €                   9.985,00 387
18 Kyrgyzstan  €                 65.000,00 2974
19 Libanon  €                 70.000,00 2000
20 Macedonië  €                 10.000,00 554
21 Malawi  €                 70.026,24 2900
22 Mali  €                 75.000,00 2855
23 Marokko  €                 15.000,00 266
24 Mongolië  €                 50.000,00 1868
25 Nederland  €                   1.798,00 35
26 Nepal  €                   5.000,00 180
27 Niger  €                 75.000,00 2800
28 Oeganda  €                 75.000,00 3143
29 Oekraïne  €                 10.000,00 1300
30 Pakistan  €                116.038,99 4780
31 Palestina  €                155.143,98 6070
32 Servië-Presova  €                 10.000,00 380
33 Sierra Leone  €                 50.000,00 2075
34 Somalië  €                115.000,00 4129
35 Sri Lanka  €                 86.500,00 3500
36 Tailand-Pattani  €                 20.002,50 720
37 Tanzania  €                131.108,00 4848
38 Togo  €                 50.000,00 2000
39 Tsjaad  €                105.000,00 3500
40 Turkije  €                 49.771,00 2568
  Totaal  €             2.385.776,70 91884

 

Delen