7 november 2022

Voedselhulp Programma

IHH Nederland realiseert gedurende het hele jaar continue verschillende voedselprojecten. Voornamelijk voor mensen die slachtoffer zijn van oorlogen en natuurrampen, worden deze hulpprojecten voortdurend uitgevoerd. De voedselcrisis is namelijk een serieus probleem.  Verschillende medewerkers in het buitenland en diverse rapporten van internationale organisaties benadrukken de ernst van deze situatie. Volgens hen is wereldwijd de behoefte en gebrek van basisvoedingsmiddelen, het meest belangrijke.

Het jaarlijkse rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), gepubliceerd in juli 2022, meldt dat er momenteel in 45 landen totaal 50 miljoen individuen zullen lijden aan hongersnood. Wereldwijd kampen circa 1 miljard individuen met honger; en 3.2 miljard heeft een gebrekkig inkomen, onvoldoende om een gezond dieet te veroorloven. Afrika is tussen alle wereldregio’s het continent dat het meest getroffen is door deze hongersituatie, ook in betrekking tot de populatiegrootte. Naar schatting worstelen 346 miljoen individuen in Afrika met de zwaarste voedselcrisis van de afgelopen 40 jaar. Dit toont aan dat 25% van de populatie van Afrika met voedselonzekerheid leeft en niet weet wat hun eerstvolgende maaltijd zal zijn, of dat dat er überhaupt zal zijn. Bovendien komen in de Sub-Sahara-Afrika elk jaar meer dan 3.2 miljoen kinderen onder de 5 jaar te overlijden, wegens een tekort in voedingsmiddelen en honger.

De conflicten en droogte die in veel landen voorkomen, en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, hebben de graantransport hevig beïnvloedt en daarmee de wereldwijde voedselcrisis versterkt. Zodoende verkeren miljoenen mensen in hongersnood en voedselonzekerheid.

De Verenigde Naties (VN) meldt dat de huidige voedselcrisis in 2023 voor een globale catastrofe kan zorgen.

Wereldwijd slapen meer dan 800 miljoen individuen iedere nacht op een lege maag. Het Internationale Monetair Fonds (IMF) waarschuwt men voor een grote voedselcrisis, veroorzaakt door schommelingen in prijzen en alsmaar toenemende voedselonzekerheid.

Bovenstaande scenario worden niet allen maar veroorzaakt door oorlogen en natuurrampen. De geopolitieke doeleinden van landen, die het belang van rechtvaardigheid en mensenrechten veronachtzamen, hebben een groter aandeel in het geheel door hun monopolistische controle over de productie en levering van diensten. Verscheidene onderzoeken tonen aan dat de huidige voedselproductie wereldwijd meer dan voldoende is voor de totale wereldbevolking. Door een onrechtvaardige verdeling van deze, is 10% van de wereldbevolking echter genoodzaakt om onder de armoedegrens te leven.

IHH Nederland realiseert regelmatig verschillende (voedsel) hulpprojecten in de landen: Jemen, Afghanistan, Ethiopië, Somalië, Palestina, Tsjaad en Niger. Al deze landen zijn door interne en externe conflicten en droogte onderhevig aan voedselcrisis. De organisatie heeft in 2022 tot nu toe 70.781 voedselpakketten gedistribueerd en zal dit aantal tot het eind van het jaar aanvullen met 20.068 andere voedselpakketten.

De inflatie in meerdere westerse landen zal hun budget voor internationale hulporganisaties zwaar beïnvloeden, maar ook de bewoners die doneren; waaronder de donateurs van IHH Nederland. Zodoende zal de humanitaire crisis in de komende jaren alsmaar toenemen.

Afghanistan

Jemen

 

Mongolië

Delen