5 maart 2010

Voedselhulp in Albanië

In de afgelopen maand januari heeft er een grote overstromingsramp plaatsgevonden in Skoder, de op een na grootste stad van Albanië, het armste land van Europa, met een inwoneraantal van 350 duizend. Vanwege de hevige regenval was de waterstand erg hoog geworden en konden de stuwdammen het water niet meer tegenhouden. 1945 huizen die op de oever van de rivier stonden zijn onder water gelopen. Van de huizen die onder water zijn gelopen zijn er 1300 beschadigd. Ongeveer 10 duizend mensen moesten geëvacueerd worden. Omdat de autoriteiten al voorzorgsmaatregelen hadden genomen voordat de overstroming plaatsvond, kon voorkomen worden dat er mensen zijn gestorven, maar er zijn wel honderden dieren omgekomen. Na het terugtrekken van het water konden de mensen terug naar hun huizen, maar er was grote behoefte aan voedsel. De partner van Europa IHH in Albanië, ALSAR heeft toen een beschrijving van de situatie doorgegeven aan Europa IHH en een verzoek ingediend voor spoedhulp. Europa IHH heeft toen besloten basisvoedsel, dekens en kleding naar Albanië te sturen. Op 1 maart 2010 is er een team onder leiding van Adem Bark en Hüseyin Gündüz naar Albanië vertrokken. De verspreiding van de hulpgoederen heeft plaatsgevonden onder de coördinatie van het crisiscentrum van het gouverneurschap te Skoder. Europa IHH is samen met de Mufti van Skoder naar de getroffen gebieden gegaan om de hulpgoederen uit te delen aan de behoeftige mensen. Een ander deel van de hulpgoederen is gebracht in de stad Guri Zi, die ook getroffen was door de overstromingsramp en verdeeld door de burgemeester aldaar aan de behoeftige mensen in het gebied. De inwoners die de hulpgoederen in ontvangst namen, lieten hun dank overbrengen aan de vrijgevige mensen en vroegen ons om hun groeten en smeekbeden door te geven. Op deze manier heeft Europa IHH opnieuw een hulpcampagne met succes afgerond en wij konden terugreizen naar onze huizen met het gevoel dat wij opnieuw een brug hadden gebouwd naar deze mensen op zo’n afstand van ons.

Delen