26 januari 2017

Voedsel- en winterpakketten voor Syrische vluchtelingen in Libanon

IHH Nederland steunt met regelmaat de Syrische vluchtelingen die sinds het begin van de Syrische Burgeroorlog in 2011 misplaatst zijn. We hebben meerdere keren hulp geboden aan vluchtelingen nabij de grens met Turkije en Jordanië en aan vluchtelingen in Macedonië. Dit jaar heeft ons team langs de Libanese grens voedsel- en winterpakketten uitgedeeld aan Syrische vluchtelingen.

Volgens de cijfers van de Verenigde Naties wonen er 1,5 miljoen vluchtelingen in Libanon, terwijl lokale bronnen beweren dat er 2 miljoen vluchtelingen wonen. Syrische vluchtelingen leven onder zeer zware en grimmige omstandigheden. Ze wonen in kampen van tenten die gemaakt zijn van nylon en ander restmateriaal. De 2 miljoen vluchtelingen hebben hectiek en chaos veroorzaakt in Libanon. De staat en internationale organisaties schieten tekort in het voorzien van onderdak en voedsel.

Om doelbewust in te grijpen hebben we een campagne gestart. Met onze vrijwilligers uit Haarlem, Ali Yıldız en Aplarslan Bekdur, is Huseyin Gunduz op 18 januari 2017 vertrokken naar Libanon om voedsel- en winterhulp te bieden.

Onze partnerorganisatie in Libanon, Dar Al Zahraa, heeft na overleg van tevoren de voedsel- en winterpakketten vervaardigd. Deze pakketten bestaan uit zeventien voedselproducten en voorzien een gezin twintig dagen lang van voedsel. We hebben in totaal vijfhonderd voedselpakketten en duizend dekens uitgedeeld. Een deel van de voedselpakketten in het vluchtelingenkamp in Aarsal, een ander deel in het noordoosten van Libanon en de rest in het zuiden nabij de grens van Syrië in een klein dorp. Vijftig voedselpakketten en honderd dekens zijn uitgedeeld aan Palestijnse vluchtelingen die destijds naar Syrië zijn gevlucht en vervolgens werden gedwongen om naar Libanon te vluchten.

Vanwege de barre omstandigheden waarin de Syrische vluchtelingen leven heeft het team na afloop besloten om nog een campagne te starten voor vluchtelingen in Libanon.

 

 

Delen