21 november 2021

Vissersboten voor zelfvoorziening

Als IHH Nederland voeren we regelmatig projecten uit die op lange termijn hulpbehoeftige families van een inkomen voorzien. In dit kader hebben we tot nu toe 146 vissersboten in Sri Lanka uitgedeeld. Zij zijn momenteel in staat om onder gunstige omstandigheden te werken in de visserij en zichzelf te voorzien. Zij zullen in staat zijn om per maand € 450 tot € 600,- te verdienen, terwijl het gemiddeld jaarlijks inkomen in Sri Lanka € 2555,- is. Zij zullen, met andere woorden, meer verdienen dan de gemiddelde burger.

De kosten voor deze duurzame oplossing bedragen slechts € 325,-. U kunt een arm gezin de mogelijkheid geven om te werken voor betere leefomstandigheden. Geef hen niet elke dag een vis, maar leer hen om te vissen.

Sri Lanka is een eilandstaat die ten zuiden van India ligt. Het land heeft 21 miljoen inwoners en heeft een oppervlakte van 65.610 vierkante kilometer. Het merendeel van de bevolking hangt het Boeddhisme aan, maar ongeveer tien procent van de bevolking is moslim.

Sinds 2009 was het veilig in het land, maar daar hebben de aanslagen op kerken en hotels in de afgelopen maand verandering in gebracht. Bepaalde groeperingen die zichzelf Islamitisch noemen hebben deze aanslagen opgeëist, met alle gevolgen van dien. De Islamitische minderheid in het land wordt momenteel onder druk gezet.

Sri Lanka heeft een kustlijn van 2905 kilometer. De visserij is dan ook een zeer belangrijke sector die de minderbedeelden van het land kan voorzien van werk en inkomen. Desondanks heeft eenieder die wilt werken in de visserij een boot en een visvergunning nodig. Dat is voor veel armen een obstakel die niet te overbruggen is. Momenteel zijn er 250.000 legale en 100.000 illegale vissers in het land, maar de sector heeft een enorme groei doorgemaakt. Op dit moment werkt 13.5 procent van de bevolking (2.7 miljoen mensen) in de visserij. Tien procent van hun vangst wordt geëxporteerd en de rest wordt verhandeld op de binnenlandse markt.

Al twee jaar lang maken wij ons hard om de leefomstandigheden van minderbedeelden in het land te verbeteren. In dat kader zetten wij in op duurzame oplossingen en zelfvoorziening. Zo zijn we begonnen met het vervaardigen van geschikte boten voor de behoeftigen in Sri Lanka. Ook vervaardigen wij de documenten die zij nodig hebben om te kunnen werken en hun gezinnen te kunnen onderhouden. Die certificaten en documenten worden door onze partnerorganisatie uitsluitend via legale wegen verkregen.

 

 

Delen