15 november 2018

Verblijd de oorlogskinderen!

Kinderen zijn onschuldig, argeloos en lief. Desondanks zijn juist zij het die het meest te lijden hebben.  In benarde situaties worden de kinderen vaak het eerst getroffen. Tijdens de wanhopige zoektochten naar een beter leven, zijn het maar al te vaak de gevluchte kinderen die omkomen. Het beeld van het levenloze aangespoelde lichaampje van Aylan zal voor altijd in ons geheugen gegrift zijn.

Ook de kinderen die niet vluchten maar achterblijven in gebieden van oorlog zijn de dupe. Ze leven in overblijfselen van steden, die zijn verwoest door bommen. Dagelijks horen zij de geluiden van artillerie en geweld om zich heen. Deze oorlogsbeelden tekenen hen voor het leven. Zij zijn angstig bij het minst geringste geluid, hebben slapeloze nachten en zijn huiverig voor wat nog gaat komen.

Palestina; het hart van de Arabische wereld en het hart van oude beschavingen. Het land waar ouderen, noch jongeren gespaard blijven. En ondanks de onderdrukking en de bezetting, gaat het leven om hen heen gewoon door. Om deze redenen is humanitaire steun, niet een daad van liefdadigheid, maar een verantwoordelijkheid als mens en als moslim.

IHH NL steunt weeskinderen en behoeftige kinderen in Gaza. Zo hebben onlangs 335 kansarme schoolkinderen een schooltas en schoolspullen ontvangen. Immers, vrede, rust, vriendschap en broederschap zal niet worden gerealiseerd door een kind dat een wapen draagt, maar door een kind dat in vrede een pen vasthoudt.

 

Delen