4 juni 2020

Uw Ramadan donaties zijn in 21 landen aan de behoeftigen uitgedeeld.

De Ramadancampagne van 2020 is met succes uitgevoerd

VOEDSELPAKKETTEN

Het Coronavirus (covid-19) heeft alle landen ter wereld beïnvloedt. De armste landen lijden het meest onder deze pandemie. Hoewel het virus minder wijdverspreid is in die landen, hebben overheden besloten om avondklokken in te voeren en strenge maatregelen te treffen vanwege ontoereikende gezondheidszorg. Miljoenen mensen die zichzelf onder normale omstandigheden konden onderhouden, hebben nu geen werk en proberen in leven te blijven. Terwijl er wereldwijd dagelijks 25.000 mensen om het leven kwamen door ondervoeding is dat aantal vanwege het virus fors gestegen. Door de toegenomen armoede en overlijdens als gevolg van ondervoeding is het juist nu van belang om armen te steunen met voedsel en andere hulp.

IHH Nederland heeft 862.000 ton, oftewel 35.220 voedselpakketten uitgedeeld aan behoeftigen in 21 landen. In totaal hebben we daarmee 176.600 behoeftigen van voedsel voorzien.

HET VASTEN VERBREKEN

Volgens rapporten van de Verenigde Naties slapen dagelijks 60 miljoen kinderen met een lege maag omdat ze geen eten hebben.

Ramazan is een maand van barmhartigheid en solidariteit. In deze heilige maand moeten we denken aan degenen die geen eten op tafel kunnen zetten of kinderen die moeten slapen zonder avondeten. Daarom hebben we in meerdere arme landen eten bereid voor behoeftigen en dat eten bij hen thuis bezorgd. Met deze hulp hebben we 60.000 mensen die op de armoedegrens leven voorzien van voedsel voor een aantal dagen.

 

FEESTKLEDING VOOR WEESKINDEREN

Het is moelijk om wees te zijn, maar het is nog moeilijker om wees te zijn in een arm land. Kinderen die arm zijn, maar één ouder hebben worden beschermd, gesteund en zijn geliefd. Weeskinderen hebben geen beschermer. Omdat zij wees en arm zijn moeten ze de last van de wereld op hun schouders dragen, zich behoeden van het kwaad en alle pijn trotseren die hun kant uit komt. Het is vrijwel onmogelijk dat zij zich alleen staande kunnen houden.

De Profeet (sav) was ook een wees. Hij adviseerde mensen om weeskinderen te helpen en te beschermen. Als hulporganisatie sponsort IHH Nederland maandelijks 2740 weeskinderen. Daarnaast delen wij feestkleding uit aan weeskinderen zodat zij zich niet buitengesloten voelen en mee kunnen doen met de festiviteiten. In het kader van de Ramadancampagne van 2020 hebben we feestkleding uitgedeeld aan 5100 weeskinderen en hen zodoende verblijd.

In het kort hebben we tijdens de Ramadancampagne van 2020 wereldwijd 256.483 behoeftigen verblijd met voedsel, kleding en sociale ondersteuning.

De Ramadan is een maand van overvloed, overvloed leidt tot solidariteit en solidariteit tot blijdschap.

 

 

Niger Ramadan Hulpprogramma

 

Sri Lanka Ramadan Hulpprogramma

 

Pakistan Ramadan Hulpprogramma

 

Pakistan Ramadan Hulpprogramma

 

Palestina Ramadan Hulpprogramma

 

Togo Ramadan Hulpprogramma

 

Niger Ramadan Hulpprogramma

 

Pakistan Ramadan Hulpprogramma

 

Afghanistan Ramadan Hulpprogramma

 

Somalie Ramadan Hulpprogramma

 

Oeganda Ramadan Hulpprogramma

 

Gambiya Ramazan Yardımları

 

Rohingya vluchtelingen Ramadan Hulpprogramma

 

Ghana Ramadan Hulpprogramma

 

Filipijnen Ramadan Hulpprogramma

 

Somalie Ramadan Hulpprogramma

 

Türkiye Ramadan Hulpprogramma

 

Gambia Ramadan Hulpprogramma

 

Türkiye Ramadan Hulpprogramma

 

Bangladesh Iftar Programma

 

Bangladesh Ramadan Hulpprogramma

 

Somalië Ramadan Hulpprogramma

 

Afghanistan Ramadan Hulpprogramma

 

Gambia Ramadan Hulpprogramma

 

Jemen Ramadan Hulpprogramma

 

Togo Ramazan Yardımları

 

Bangladesh Ramadan Hulpprogramma

 

Afhanistan Ramadan Hulpprogramma

 

Sri Lanka Ramadan Hulpprogramma

 

Pakistan Ramadan Hulpprogramma

Delen