29 februari 2024

Update weeskinderen Palestina

Beste donateur,

Zoals u weet is er sinds 7 oktober 2023 een zeer ernstige oorlog gaande in Gaza. Als gevolg van deze oorlog moesten alle inwoners van Gaza migreren van waar ze woonden naar andere plaatsen. En de migratiebeweging naar veilige oorden gaat nog steeds door.

Als IHHNL voeren wij sinds 2012 hulpprojecten uit in Gaza. Een van de belangrijkste projecten is het weesproject. Momenteel helpen wij in het kader van het sponsorproject 1216 weeskinderen in Gaza. Sinds het begin van de oorlog hebben we echter geen contact meer kunnen leggen met onze weeskinderen. Het geld dat we van onze donateurs ontvangen, sparen we voor hun eigen weeskinderen in Gaza. Wanneer de oorlog voorbij is, zullen de weeskinderen een totaalbedrag ontvangen. Als er weeskinderen zijn gestorven, wordt hun geld uitbetaald aan hun broers/zussen, als ze zie die hebben of aan een ander weeskind uit Gaza.

We proberen voortdurend in contact te blijven met onze partnerorganisatie in Gaza. Als de oorlog voorbij is, worden onze weeskinderen zo snel mogelijk gecontroleerd en wordt u ge√Įnformeerd over de situatie van uw eigen weeskind (eren).

Wij zijn u van harte dankbaar voor uw steun en hulp aan de kwetsbare bevolking van Gaza, in deze moeilijke tijden die ze ondergaan.

Als u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, kunt u ons schrijven naar info@ihhnl.org.

Bestuur IHHNL

Delen