4 oktober 2023

Studiebeurzensteun voor universiteitsstudenten

‘’Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei en een betere toekomst.’’ welzijnsniveau van de maatschappij is gelijkwaardig aan het onderwijsniveau. Oftewel, landen waarvan het onderwijsniveau en kwaliteit hoog is, presteren ook hoger op sociaaleconomisch niveau. Landen waarvan het onderwijsniveau niet voldoet aan bepaalde normen, hebben te kampen met onderontwikkeling. Dit resulteert in onvoldoende investering van zowel ondergrondse als bovengrondse bronnen en vervolgens in armoede. Het grootste probleem van ontwikkelingslanden is het gebrek aan onderwijs.

Gezien de genoemde situatie en de gevolgen die hieruit af te leiden zijn, moeten we stil staan bij de middelen om armoede in deze landen tegen te gaan.

De voornaamste redenen voor het tekort aan onderwijs in ontwikkelingslanden is als volgt:

  • Het tekort aan onderwijsinstituten, met name scholen
  • Het tekort aan onderwijsmateriaal
  • Het tekort aan onderwijspersoneel
  • Het tekort aan het aantal studenten die regelmatig onderwijs volgen

De sociaaleconomische problemen dragen bij aan een laag onderwijsniveau. Ondanks deze situatie zijn er vooralsnog leerlingen die met beperkte mogelijkheden studeren op het primair, secundair en universitair niveau.

In ontwikkelingslanden vormen universitaire leerlingen een zeer kleine minderheid en proberen, onder zeer zware omstandigheden en begrensde middelen, hun studie te voltooien. Wegens financiële beweegredenen kunnen deze studenten ondanks hun goeie prestaties de opleiding niet afronden of hun diploma niet ontvangen. Het is van groot belang dat deze studenten hun studies afronden en hun diploma’s ontvangen, zodat ze hun landen van dienst kunnen zijn met de waardevolle informatie die ze bezitten. Alleen dan kunnen we de benadeelde toekomst van Afrika veranderen.

De situatie van een student die op universitair niveau studeert, is vergelijkbaar met een rijpe boom die in korte tijd vrucht zal dragen. Als deze boom goed verzocht wordt zal het op lange termijn veel vruchten geven. Anderszins zal de boom uitdrogen.

Als IHH Nederland proberen wij deze bomen levend te houden. Door middel van beursprojecten ondersteunen we universitaire studenten in Albanië, Kirgizië, Tsjaad en Oeigoeren in Turkije.

Door een maandelijkse beurs van € 35,- te doneren kunt u de toekomst van Afrika veranderen. Dit kleine bedrag, voor een ander van grote waarde, zal vele veranderingen teweegbrengen.

Donateurs ontvangen elk jaar een informatierapport met gegevens van de student en de studievoortgang.

Voor aanmeldingen: https://ihhnl.org/sponsor-een-student/

 

 

Delen