23 december 2020

Schoolvervoer voor de kinderen van Srebrenica

Srebrenica is een pittoresk stadje in het oosten van Bosnië en Herzegovina. Bosnische moslims en Servische christenen hebben er eeuwenlang in vrede geleefd. Ze waren elkaars buren en zijn zelfs onderling getrouwd. Ze hebben brood met elkaar gebroken en hebben elkaars pijn gedeeld. Dat veranderde toen het oude Joegoslavië uit elkaar viel en de onafhankelijkheidsstrijd begon.

Het uiteenvallen van Joegoslavië bracht grote verandering teweeg in de Balkan. De onafhankelijkheid van Servië werd door velen geaccepteerd en als vanzelfsprekend beschouwd. Datzelfde gold niet voor Bosnië en Herzegovina. Integendeel: tussen 1992 en 1995 vond de Bosnische Burgeroorlog plaats waarin de Bosnische bevolking werd onderworpen aan massamoord. In veel delen van Bosnië en Herzegovina zijn misdaden tegen de menselijkheid gepleegd.

Srebrenica werd blootgesteld aan een van de wreedste genocides van de afgelopen eeuw. In het stadje dat werd beschermd door de troepen van de Verenigde Naties, hebben kwade machten een duivels plan tenuitvoergelegd. In de met lelies bedekte velden die het stadje omringen zijn ruim 8.000 Bosniërs genadeloos vermoord. De velden zijn nu bedekt met witte grafstenen.

Na de wrede oorlog zijn Srebrenica en haar inwoners aan hun lot overgelaten. Op de Bosnische bevolking is jarenlang druk uitgeoefend om Srebrenica te verlaten. Op een bepaalde manier wordt er nog steeds een koude oorlog gevoerd.

IHH Nederland is een hulporganisatie die in 1993 werd opgericht om de slachtoffers van de Bosnische Burgeroorlog te helpen. Wij zetten ons nog steeds in voor de Bosnische bevolking!

IHH Nederland heeft de arme scholieren van Srebrenica en de omliggende streek recentelijk voorzien van schoolvervoer. Het schoolvervoer is een belangrijke voorziening die het voor veel scholieren mogelijk maakt om onderwijs te volgen.

Geef deze kansarme regio’s een kans! Moge de bergen en velden van Srebrenica voor altijd bedekt zijn met lelies waar blauwogige kinderen op spelen!

 

Delen