27 augustus 2015

Schoolproject in Ethiopië

De Internationale Humanitaire Hulporganisatie IHH is van mening dat de investering in de mens de beste investering is en met dat idee laten wij scholen bouwen in gebieden waar zoveel armoede is dat mensen daar zelf geen mogelijkheden voor hebben. Ogedan is een provincie met 8 miljoen inwoners in het oosten van Ethiopië, waar het vergeleken met West-Ethiopië nog droger is, waar gedeeltelijk woestijnklimaat heerst en waar geen mogelijkheden zijn voor landbouw en ander werk. Dit gedeelte van Ethiopië hoorde vroeger bij Somalië en bevindt zich in het gebied waarover Ethiopië en Somalië het nog steeds niet eens zijn. Om deze reden is het vaak onrustig in dit gebied. Het gevolg hiervan is dat noch de staat, noch particulieren hier willen investeren. Dit gebrek aan belangstelling heeft ook zijn gevolgen voor het onderwijs. Er zijn maar heel weinig scholen. De schoolgebouwen die er wel zijn, bestaan uit krotten die niet geschikt zijn om les te geven. Als er in dit gebied een modern schoolgebouw neergezet kan worden, dan betekent dit dat er mensen opgeleid kunnen worden en dat is de voorwaarde voor het redden van deze bevolkingsgroep van de armoede en de honger, omdat geschoolde mensen meer economische mogelijkheden hebben. Om deze redenen is IHH begonnen met de bouw van een school voor 2000 leerlingen in Ethiopië, één van de grootste en armste landen in Afrika, in de hoofdstad van de provincie Ogedan, Jig Jiga. In het jaar 2008 is begonnen met de bouw van deze school en de ruwe bouw van het gebouw is al klaar. De planning is dat deze school aan het eind van dit jaar zijn deuren gaat openen. In het schoolgebouw, waar leerlingen vanaf kleuterleeftijd tot en met het lyceum terecht zullen kunnen, zullen tevens ’s avonds cursussen en beroepsopleidingen gegeven worden. Op deze manier zal er tegemoet gekomen worden aan een grote behoefte bij de bevolking van dit gebied. Vanwege de grote armoede in het gebied zal er tevens een keuken gekoppeld worden aan de school, zodat de leerlingen in ieder geval één keer per dag een goede maaltijd kunnen krijgen. Het is namelijk een feit dat de mensen die in dit gebied wonen nooit de gelegenheid krijgen om te eten tot ze vol zijn. Een kind wat met een lege maag naar school komt kan niet goed leren en om een gezonde generatie te ontwikkelen is het nodig dat er gezond gegeten wordt. De doelstelling is om de leerlingen van deze school, naast het reguliere programma, ook godsdienstlessen te geven, om er op deze manier voor te zorgen dat zich een zelfbewuste generatie ontwikkelt.

Delen