26 november 2019

Schoolopening in Gambia

Wereldwijd hebben 270 miljoen kinderen geen toegang tot onderwijs. IHH Nederland zet zich in om alle kinderen ter wereld te voorzien van onderwijs. Daartoe voeren we in een verscheidenheid aan landen projecten uit om onderwijs toegankelijker te maken. In dat kader hebben we recentelijk een school geopend in Gambia.

Zoals in vele andere Afrikaanse landen is er in Gambia een tekort aan onderwijsinstellingen, waardoor veel kinderen geen onderwijs kunnen volgen. Daarnaast zijn de meeste scholen gebouwd van slechte materialen en zijn eigenlijk niet geschikt om onderwijs in te verzorgen. Het laten bouwen van scholen in landen als Gambia is dan ook zeer wenselijk en belangrijk.

IHH Nederland maakt zich sinds jaar en dag wereldwijd hard voor kwalitatief onderwijs. Zo laten we scholen bouwen en voorzien we schoolkinderen en studenten van schoolspullen en beurzen. Wij geloven dat een onderwezen generatie het tij zal doen keren in de vele arme landen ter wereld.

Op 14 november 2019 hebben we een school geopend met een capaciteit van 300 leerlingen in Gambia. Aan de openingsceremonie hebben İsmail Sefa Yüceer (de Turkse ambassadeur in Banjul), lokale bestuurders en de wijkbewoners deelgenomen. De opening van de school werd met vreugde gevierd en was eerder een feest dan een ceremonie. Tijdens het feest hebben we voedsel en schoolspullen uitgedeeld aan behoeftige wijkbewoners en leerlingen.

Wij zijn en zullen optimistisch blijven over de toekomst van Afrika. Wij willen dat kleine handjes geen wapens, maar pennen en potloden vasthouden. Wij willen niet dat bloed, maar inkt vloeit in Afrika. Wij willen een generatie zien opgroeien die de kracht, moed en het intellect heeft om voorlopers te zijn in de verlichting van het Afrikaanse continent.

Wij willen eenieder die ons heeft geholpen om de bouw van deze school te realiseren van harte bedanken.

Delen