28 december 2013

Opdat de weeskinderen in Gaza gelukkig zijn!../niet zullen huilen

Weer is er oorlog in Gaza. Wederom zijn de kinderen slachtoffer. Vooral de weeskinderen behoeven zo snel mogelijk hulp. De meest  behoeftige aan hulp en aandacht uit onze samenleving, betreft de arme weeskinderen. Deze kinderen zijn ons toevertrouwd door Allah.

Al is een moslim zelf behoeftig, zou hij zijn moslimbroeder/-zuster moeten verkiezen boven zichzelf en zou hij het leed van deze weeskinderen diep in zijn hart moeten voelen. Het zou doodnormaal moeten zijn dat we ons bekommeren over deze kinderen, dat we ze leren kennen, hun problemen ons toe eigenen en hun behoeftes vervullen.

Het is van essentieel belang dat moslims deze weeskinderen steunen en helpen. Een moslim zou hulpbehoevenden moeten opzoeken, deze materieel danwel immaterieel moeten steunen en hen de behulpzame kant van de Islam moeten laten zien. We zouden voorbeeld moeten nemen aan de profeet Mohamed (s.a.w.) die de weeskinderen altijd opzocht en hen hielp. Ook u kunt zich ontfermen over een weeskind in Gaza. Door maandelijks €30,- te doneren aan IHH Nederland kunt u de voedsel-, kleding-, onderwijs- en onderdakkosten van een weeskind bekostigen.

Via onderstaande link kunt u het formulier invullen. U krijgt jaarlijks een rapport over het kind met foto’s en u wordt op de hoogte gehouden van zijn/haar situatie.

Delen