18 februari 2022

Online vergadering met partnerorganisaties

IHH Nederland heeft op 17 februari 2022 een online meeting gehouden met haar lokale partnerorganisaties, die de organisatie ondersteunen in het realiseren van de hulpprojecten. Aan de vergadering hebben 45 vertegenwoordigers uit 32 landen deelgenomen.

Tijdens de vergadering werden de projecten van het afgelopen jaar (2021), de projecten voor de komende periode en de Ramadan 2022 projecten besproken. Bovendien werden er ideeën uitgewisseld om in de komende periode meer hulpbehoeftige mensen te bereiken.

De vergadering werd beëindigd met dankwoorden en gebeden.

 

Delen