10 oktober 2021

Onderwijshulp aan 200 weeskinderen in Albanië

In de hoofdstad van Albanië, Tiran, is het weeskleding en schooltas en -spullen project voor weeskinderen voltooid.

Met de slogan “onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei en een betere toekomst” is IHH Nederland in de periode van 26-29 september 2021 afgereisd naar Albanië. In samenwerking met de lokale partnerorganisatie ALSAR, zijn 200 weeskinderen voorzien van kleding, schooltassen en spullen; waaronder schriften en schrijfgerei. Het project was een succes en toverde een glimlach op het gezicht van velen.

IHH Nederland organiseert elk jaar het ‘schooltas en schoolspullen’ project, ten behoeve van arme leerlingen in verschillende delen van de wereld.

Onderwijs vormt een fundamenteel belang voor de ontwikkeling van individuen en samenlevingen. Mede hierdoor is onderwijs van groot belang om te investeren in de toekomst van de individu en de maatschappij. Echter zien we dat onderwijs en armoede een nauwe relatie hebben. Armoede is de grootste factor die onderwijs(kwaliteit) lijkt te beïnvloeden. Economische laagontwikkelde landen lijden dan ook aan de negatieve gevolgen van deze, waaronder tekorten in het onderwijs. Een merendeel van ouders in behoeftige landen kampt met het probleem hun kinderen niet te kunnen voorzien van onderwijsmateriaal.

Individuen en samenlevingen, in landen waarvan het onderwijsniveau stijgt, ervaren positieve gevolgen. De toegang tot onderwijs voor kinderen en jongeren is, daarom, ongetwijfeld van groot belang voor henzelf en het land waarin ze leven.

IHH Nederland voert onder het kader van onderwijs heel veel projecten uit. Studenten begeleiden in het onderwijstraject, is een grote missie voor de organisatie. Soortgelijke projecten zullen in de toekomst in zowel arme landen als de Balkan landen voortgezet worden.

Delen