10 november 2009

Onderwijs project

Sinds het jaar 2000 leeft het volk in de streek Jig Jiga van de provincie Ogedan te Ethiopie, vanwege droogte en hongersnood, in erbarmelijke omstandigheden.

Als IHH (Internationale Humanitaire Hulporganisatie) hebben wij van dichtbij kunnen constateren dat men in plaats van tijdelijke hulp langdurige investeringen kunnen verrichten waarbij het volk ten goede zal komen.

Internationale Humanitaire Hulp Organisatie (IHH) heeft tot nu toe in Ethiopi√ɬę weeshuizen geopend, voedselhulp geboden en waterputten geslagen om ieder van schoon drinkwater te voorzien. Nu staan we op het punt onze onderwijsprojecten waar te maken. Volgens dit project zal in het oosten van¬† Ethiopi√ɬꬆin de provincie Jig Jag een schoolgebouw worden gerealiseerd. De huidige situatie in Jig Jag is zeer ernstig. Het grootste deel van de bevolking kampt met armoede en er is zonder meer een tekort aan scholen.

IHH wil met haar onderwijsproject¬† een nieuwe wereld¬† openen voor kinderen die niet naar school kunnen gaan. Om dit te kunnen waarmaken is de eerste offici√ɬęle paal geslagen van een school die een capaciteit zal hebben voor 5000 kinderen. Het schoolgebouw zal overigens voorzien zijn van een eetruimte waar kinderen terecht kunnen voor een warme maaltijd, wat ze thuis hoogstwaarschijnlijk niet hebben. Op deze school zal naast reguliere schoolvakken ook aandacht geschonken worden aan alle soorten godsdienstvakken.

In Jig Jiga zijn er 400.000 a 500.000 mensen woonachtig. Deze mensen zijn niet alleen hongerig naar voedsel maar ook naar onderwijs. Hierdoor willen wij als IHH graag onze aandacht schenken aan het onderwijs door educatieve projecten op te zetten. Dankzij de steun van onze donateurs en onze ervaringen van de eerder georganiseerde projecten en activiteiten hebben we besloten om een schoolproject te starten.

 Het grond waarbij de schoolproject van start zal gaan is in het jaar 2007 gekocht. Na de afronding van de bureaucratische en juridische zaken hebben we in maart 2008 de eerste steen gelegd voor de bouw van de school. Als de school af is dan zal het, op één na, de grootste school van het district zijn. Er zullen 3200 kinderen voltijd onderwijs volgen, tevens zal er ook de gelegenheid bestaan dat kinderen ook in deeltijd het onderwijs kunnen volgen waarbij de school in totaal 5000 kinderen onderwijs zal aanbieden. Er zullen 20 grote leslokalen, een bibliotheek en een praktijklokaal voor biologie, natuur en scheikunde aanwezig zijn.

Het openen van scholen op gebieden waar kinderen de mogelijkheid missen om naar school te kunnen gaan en het bieden van onderwijs voor deze mensen  is ongetwijfeld een goede investering.

Wij als IHH verwachten dat onze behulpzame broeders en zusters hun steentje bijdragen om de opbrengst zo hoog mogelijk te krijgen.

De helft van de schoolkosten wordt gefinancierd door de islamitische Bank. De overige helft zal worden verschaft  door de vrijwilligers van IHH. Op deze manier hopen we dat onze school in Jig Jag haar deuren zo snel mogelijk kan openen voor onderwijs.

Naast hulp in Ethiopi√ɬꬆbiedt IHH tevens hulp in Oost- en Zuidoost-Turkije aan behoeftige schoolkinderen. Deze worden voorzien van verschillende benodigdheden voor school zoals pennen, schriften en schooltassen.

IHH vergeet bovendien ook niet de kinderen met een lichamelijke retardatie. Voor hun worden rolstoelen geregeld zodat óók zij de mogelijkheid krijgen om hun onderwijs optimaal te kunnen voltooien.

Delen