6 januari 2021

Olijf- en citrusboom project Palestina.

Dit is Palestina… het land met de vruchtbaarste grond ter wereld, welke door de eeuwen heen tientallen generaties van verschillende etniciteiten heeft gevoed.

Desondanks is er van de olijfbomen geen spoor meer te bekennen. Terwijl zij een deel waren van Palestina en hun vruchten eeuwenlang aan eenieder hebben aangeboden. Zij symboliseerden haar en waren onderdeel van haar geschiedenis en identiteit. Zij hadden wortel geschoten in haar vruchtbare grond toen Jezus (vzmh) en zelfs Mozes (vzmh) diezelfde aarde beliepen.

Zij waren de meest vooraanstaande getuigen van de Nachtreis van de Profeet (vzmh). De olijfbomen van Palestina zijn met andere woorden haar geheugen. De stamboom van iedere Palestijn is inherent verweven met de voorzaten van de olijfbomen.

Net als de olijfbomen hebben de citrusbomen zich door de eeuwen heen vereenzelvigd met de grond van Palestina. Zij hebben als het ware met elkaar geconcurreerd om de smaak van hun vruchten te verfijnen. Desondanks komt er een einde aan de eeuwenlange band tussen de citrusbomen en de vruchtbare grond van Palestina. Net als de olijfbomen, die de vrede symboliseren, zijn ook zij het slachtoffer geworden van oorlog.

Tijdens de aanvallen op Gaza zijn met name de olijf- en citrusbomen onderworpen aan geweld en vernietiging. Israël heeft met luchtaanvallen en bulldozers minstens een miljoen bomen verwoest. De levensbron, de geschiedenis en het geheugen van Gaza is daarmee beschadigd.

Naast het grote aantal bomen zijn groente- en graanvelden en (artesische) waterputten vernield. De economische positie van de Palestijnen is daardoor verslechterd. Van industrie en productie binnen Palestina is vanwege dezelfde aanvallen geen sprake meer. Onder de huidige omstandigheden is het moeilijk voor te stellen dat iemand bereid zal zijn om te investeren in Palestina. Er is weinig werkgelegenheid in deze en overige sectoren. Inmiddels is 35% van de bevolking werkzaam in de landbouw, de voornaamste inkomsten- en voedingsbron van Palestina. Investeringen in de landbouw behelzen daarom zeer grote voordelen voor het levensonderhoud van het volk.

IHH Nederland plant ieder jaar olijf- en citrusbomen in Gaza om de vernietigde bomen van de Palestijnse gezinnen te vervangen. Sinds 2014 hebben we in totaal 10570 bomen geplant in Gaza. We hebben tevens de machines en systemen aan laten leggen waar de bomen mee verzorgd worden. Op dit moment plukken ongeveer 700 gezinnen de vruchten van de bomen die wij hebben geplant. Met dit initiatief hebben we een belangrijke investering gedaan in de toekomst van Gaza.

De Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Drie dingen verdringen verdriet: water, groen en een glimlachend gezicht.” Wanneer het water en het groen terugkeert naar Palestina zullen alle gezichten glimlachen en het verdriet verdrongen worden.

 

Meer foto’s

Delen