13 april 2017

Noodhulp Somalië

Al sinds 1993 biedt IHH Nederland verschillende soorten hulp in arme landen/gebieden. Onze projecten zijn gebaseerd op thema’s zoals voedsel, water, gezondheid, weeskinderen, landbouw, veeteelt, sociale ondersteuning, onderwijs en noodhulp. In het kader van dit laatste heeft IHH Nederland onlangs noodhulp in Somalië geboden, wat momenteel wordt geteisterd door een enorme droogte. In de vorm van water(putten) en voedselpakketten is er getracht hulp te bieden aan de mensen die het zwaarst getroffen zijn door deze natuurramp.

In de afgelopen jaren zijn veel landen in Afrika verwoest door de droogte wat aan veel mensen het leven heeft gekost. Eén van deze landen is Somalië. Volgens de gegevens van de Verenigde Naties worden zes miljoen Somaliërs, de helft van de totale bevolking, geraakt door de droogte. Hiervan moeten 439.000 mensen noodhulp ontvangen om in leven te kunnen blijven.

Niet alleen de droogte maar ook de economische situatie en het gevaar van terrorisme bemoeilijkt de omstandigheden van deze mensen.De bevolking die hierdoor wordt geraakt, vertrekt van het platteland naar de steden en de grotere gemeenten. Met behulp van boomtakken en doeken worden tenten gemaakt en ontstaan geïmproviseerde tentenkampen. Overal in het land, maar met name in Baidoa, zijn dergelijke  kampen opgezet. Honderdduizenden mensen proberen in deze kampen te overleven middels de plaatselijke hulp die daar wordt geboden.

IHH Nederland heeft in de laatste week van maart noodhulp geboden in Baidoa, Somalië. Baidoa is het district dat het zwaarst is getroffen door de heersende droogte. De activiteiten van het noodhulp-project zijn door ons bestuurslid Ayhan Arslantaş gecoördineerd. We hebben 2.000 gezinnen van voedselpakketten voorzien welke onder andere meel, rijst, olie en suiker bevatten. Daarnaast hebben we 20.000 gezinnen voorzien van water door middel van veertig grote watertanks. Daarnaast zijn er, om een duurzame oplossing te kunnen bieden voor het watertekort, werkzaamheden gestart voor de bouw van 27 waterputten. Iedere waterput kan 4.000 personen voorzien van water. Zo zullen straks tientallen duizenden mensen, middels de waterputten, toegang krijgen tot schoon drinkwater. Naast de noodhulp heeft IHH Nederland tevens 243 offers gebracht namens donateurs van IHH Nederland. Het vlees hiervan is uitgedeeld aan de lokale bevolking.

Volgens de schattingen van IHH Nederland zijn ruim 250.000 behoeftigen geholpen door middel van dit project. Maar, IHH Nederland blijft doorgaan en het bestuur heeft dan ook aangegeven dat de organisatie in de nabije toekomst weer naar Somalië zal gaan om hier noodhulp te bieden.

Delen