2 januari 2020

Noodhulp in 2019

Wereldwijd leven 2 miljard mensen in armoede en hebben 753 miljoen mensen te maken met extreme armoede. Volgens het ‘Global Humanitarian Assistance Report 2018’ van de ontwikkelingsorganisatie “Development Initiatives” zijn meer dan 201 miljoen mensen, verdeeld over 134 landen, afhankelijk van humanitaire hulp.

Ongeveer twee miljard mensen moeten zichzelf onderhouden met minder dan 3,20 dollar per dag en lopen te allen tijde het risico om zich in een crisis te bevinden. Bijna de helft (47%) van die armen ter wereld wonen in fragiele en instabiele landen.

Wereldwijd zijn er tevens 753 miljoen mensen die onder de categorie “extreem arm” geschaard worden. Zij moeten het doen met minder dan 1,90 dollar per dag. Meer dan de helft (59%) van deze mensen wonen in dezelfde fragiele en instabiele landen die we hiervoor hebben beschreven.

Vorig jaar zijn er ook relatief meer mensen ontheemd geraakt door oorlog, geweld en onderdrukking. Met een stijging van 4,5% waren dat er 68,5 miljoen in totaal. Het aantal binnenlands ontheemden staat op 42,2 miljoen mensen, terwijl het aantal vluchtelingen (asielzoekers uitgezonderd) met een toename van 2,8 miljoen op 23,2 miljoen staat.

IHH Nederland zet zich jaarlijks in om met beperkte middelen het tij te doen keren, door behoeftigen wereldwijd te voorzien van voedselpakketten in tijden van nood. In het afgelopen jaar hebben we in veertien landen maar liefst 14.301 voedselpakketten uitgedeeld waar 71.505 behoeftigen mee zijn voorzien van voedsel. De totale waarde van deze steun was €431.098,-.

 

 

 

Delen