6 februari 2022

Nood Voedselhulp Projecten 2021

Natuurrampen zijn een veel voorkomend onderdeel van het leven. Onder deze rampen zijn droogte, overstromingen en aardbevingen de meest voorkomende soorten. Gewoonlijk brengen deze natuurrampen hongersnood, armoede en ziektes met zich mee.

Naast genoemde redenen verkeren wereldwijd miljoenen mensen ook in hongersnood en armoede, door de hebzucht van individuen die resulteren in oorlogen en conflicten. Een meerderheid van deze mensen wordt gedwongen het leven elders voort te zetten en te leven als vluchteling.

IHH Nederland zet zich jaarlijks in om met beperkte middelen het tij te doen keren, door behoeftigen te voorzien van verschillende soorten noodhulp in tijden van oorlog en nood.

Als organisatie is het ons in de afgelopen 29 jaar gelukt om de meest behoeftige mensen in de meest ongunstige regio’s te bereiken. Onze missie, om de vergeten en benadeelde werelddelen te bezoeken en voor de benadeelde en eenzame mensen nieuwe hoop te betekenen, zal zich voor altijd doorzetten.

In het afgelopen jaar hebben we tijdens de Ramadan periode in 31 landen 49398 voedselpakketten en in het resterende deel van het jaar, in 24 landen 22768 voedselpakketten uitgedeeld. Zodoende hebben we in het jaar 2021 in totaal 1992 ton voedsel aan 72166 behoeftige families gedistribueerd.

Delen