2 maart 2018

Mondzorgproject in Gambia

7 februari 2018 heeft IHH NL een mondzorgproject uitgevoerd in Gambia. Op de islamitische basisschool Talinding in de buitenwijken van Banjul, de hoofdstad van Gambia, zijn wij begonnen met dit project. Tijdens de openingsceremonie waren de Turkse ambassadeur van Gambia, de voorzitter van de Gambiaanse tandartsenvereniging en de regiocoördinator van het ministerie van gezondheid en een groot aantal Gambianen aanwezig.

Het project is in samenwerking met ‘Dentist for Humanity’ gerealiseerd. Maar liefst 208 patiënten hebben ter plekke mondzorg ontvangen en er zijn tandenborstels en tandpasta uitgedeeld aan 600 leerlingen. Tandarts Sharif Tairie en drie vrijwilligers zijn acht dagen lang bezig geweest met dit project.

Volgens Tairie moest er bij 40% van de behandelde patiënten direct ingegrepen worden. Deze leerlingen hadden chronische tandpijn en de tanden die niet meer te redden vielen moesten getrokken worden. Tot dat moment moesten zij leren leven met de tandpijn die zij hadden. Het gebit van de overige patiënten werd schoongemaakt en zij kregen zo nodig vullingen.
Door de lange rijen die er stonden van ’s ochtends tot ’s avonds laat zagen wij in dat deze mensen daadwerkelijk behoefte hebben aan dit soort projecten. Nadat hun tanden werden getrokken en zij verlost waren van de pijn, verrichtten een aantal van hen smeekbedes.

Tijdens dit eerste project omtrent mondzorg zijn wij tot de realisatie gekomen dat er daadwerkelijk behoefte is aan mondzorg in arme landen. Wij zullen dan ook meer projecten omtrent mondzorg opzetten en uitvoeren. Wij willen onze sponsoren Henry Schein, Septodont, DHL en iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit project van harte bedanken.

Delen