30 mei 2023

Mond- en tandzorg Project Afrika

Een gezond leven en toegang tot gezondheidsmiddelen zijn fundamentele rechten van ieder mens. Alle soevereine staten hebben de plicht om de benodigde zorg-infrastructuur voor hun burgers te creëren en te hunner beschikking te stellen. Echter heeft een merendeel van de wereldbevolking, door ongelijke economische en sociale factoren, nog steeds beperkte toegang tot medische zorg.

De gezondheid van de mens wordt door meerdere factoren beïnvloed:

 1. Omgevingsfactoren: Bevolkingsgroepen die niet beschikken over onderdak die voldoet aan de standaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en leven in woongebieden waarvan de infrastructuur en superstructuur falen, lopen altijd gezondheidsrisico’s op. Bovendien is de toegang tot medische diensten geringer in regio’s van natuurrampen, waardoor deze risico’s in dergelijke gebieden toenemen.
 2. Tekort aan zorginstellingen: Volkeren die verblijven in regio’s waarvan de infrastructuur van zorginstellingen en zorgbronnen tekortschiet, lopen een algemeen gezondheidsrisico op door onvoldoende toegang tot deze middelen.
 3. Veiligheidsfactoren: In sommige regio’s wordt, ondanks de geschikte omstandigheden en voldoende onderdak, de toegang tot zorginstellingen belemmerd door veiligheidsredenen zoals conflicten en oorlogen. Ook deze mensen lopen een algemeen gezondheidsrisico op.
 4. Armoede factoren: Wereldwijd heerst er ongelijkheid in inkomensverdelingen. Veel behoeftige mensen in ontwikkelingslanden hebben door financiële tekortkomingen geen toegang tot de zorg. Zelfs in ontwikkelde landen hebben steeds meer behoeftige mensen geen toegang tot zorginstellingen.
 5. Voedingsfactoren: Net zoals ondervoeding verhoogt ook excessieve consumptie het risico op ziekten. Daarnaast is het gebruik van verslavende middelen onder de factoren die invloed heeft op de menselijke gezondheid.

Om het leven als een gezonde individu voort te zetten dient men bepaalde maatregelen te treffen. Lichaam-, voeding- en omgeving hygiëne zijn daarbij van groot belang.

Een van de belangrijkste gezondheidsmaatregelen die een mens dient te nemen, is de voltooiing van mond- en tandzorg. De mond is immers de poort tot de interne organen van het lichaam. Als via deze poort gezonde voedingsmiddelen passeren dan zal het lichaam gezond blijven. Op dezelfde manier zal het lichaam sterk achteruitgaan als er door de poort slechte voedingsmiddelen passage nemen. Om de passage van de voedingsmiddelen goed te reguleren, dient de mens ook een gezond gebit te hebben. Het gebit bereid namelijk de voedingsmiddelen op een goede vertering. Zodoende is de zorg van zowel onze monden als tanden van groot belang.

De behandeling van mondziekten is echter duur en doorgaans zijn deze behandelingen niet inbegrepen in het zorgverzekeringspakket. In veel ontwikkelde landen maken tandbehandelingen deel uit van %5 van de totale zorguitgaven en 20% van de particuliere zorguitgaven. Het merendeel van ontwikkelingslanden en minst ontwikkelde landen schieten tekort in de vereiste handelingen en maatregelen voor de preventie van mondziekten en behandeling van deze. (Bron: Oral Health, 2020)

IHHNL heeft in recente jaren diverse gezondheidsprojecten gefaciliteerd om de gezondheidsproblemen van behoeftige mensen te verlichten. Een van deze projecten is het mond- en tandzorg project, die voor het eerst in 2018 in Gambia werd gerealiseerd. In het kader van dit project wordt het gebit van behoeftige leerlingen gecontroleerd en worden de gaatjes gevuld en verzorgd. Indien nodig worden de tanden ook getrokken. Naast deze behandeling ontvangen de kinderen ook een tandenborstel en tandpasta. Bovendien krijgen de kinderen als aanvullende onderdeel allerlei praktische tips en weetjes van de medische specialisten, om hun gebit goed te verzorgen.

Recentelijk hebben we dit project in januari 2023 in samenwerking met Tandzorg Life en Flevo Tandzorg in Zanzibar, Tanzania, gerealiseerd. Voor dit project zijn 6 deskundigen samen met IHHNL naar Zanzibar gereisd om dit project te bewerkstelligen. Dit project werd gerealiseerd in de door IHHNL gebouwde Leyla Güneş Gezondheidscentrum, voor de 1100 leerlingen van de Vivid Dream school, een school gebouwd door IHHNL.

Werkzaamheden van het mond- en tandzorg project in Tanzania:

 • Controle en reiniging van het gebit van 523 kinderen
 • Tandextractie van 80 kinderen
 • Tandvulling van 46 kinderen
 • Reiniging van ontstoken tandvlees van 2 kinderen
 • Distributie van 1500 tandenborstels en tandpasta
 • Mond- en tandzorg lessen aan 500 kinderen

Delen