3 september 2023

Maaltijdhulp aan de armen

Hongersnood, en ondervoeding die dit veroorzaakt, is nog steeds het grootste probleem in de wereld. Internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties, hebben hierover meerdere beangstigende rapporten gepubliceerd.

Als internationale hulporganisatie neemt IHH NL dit probleem zeer serieus en realiseert dermate in tientallen landen diverse voedselprojecten. Deze projecten helpen duizenden hulpbehoeftigen aan voedsel en bieden een oplossing om dit probleem te verkleinen.

In de afgelopen jaren is het warme maaltijd project onderdeel geworden van onze voedselprojecten. Dit project die we normaliter tijdens de Ramadan organiseren, realiseren we nu regelmatig ook in andere maanden. Zo hebben we dit project in november- december 2022 in Tsjaad en Tanzania gerealiseerd en 15 dagen lang, 300 arme kinderen van een warme maaltijd voorzien. Zodoende hebben we aan totaal 8200 kinderen een warme en voedzame maaltijd uitgedeeld.

Deze maaltijden werden gegeven in lokale madrasa’s, waar behoeftige kinderen en weeskinderen onderdak vinden. In veel Afrikaanse landen, waaronder Tsjaad en Tanzania, worden vernielde gebouwen in de vorm van wrakken, vernoemd naar madrasa en gebruikt als opvangplaats voor arme kinderen. Arme families die hun kinderen niet voldoende kunnen voeden sturen hun kinderen naar deze madrasa’s. De kinderen in de madrasa’s verkeren onder barre omstandigheden. Velen van hen slapen, als ze het kunnen vinden, op een rieten mat. Velen op de grond. De docenten van deze madrasa’s proberen hulp in te zamelen om de kinderen te kunnen voeden. Het komt echter vaker voor dat dit niet lukt, waardoor de kinderen noodgedwongen zijn om te bedelen. Het geld dat ze verzamelen gebruiken ze vervolgens om een maaltijd te kopen of te bereiden. Ook in deze situatie komt het vaker voor dat dit plan niet succesvol is, en de kinderen dagenlang met een lege maag naar ‘bed’ gaan.

Onder deze omstandigheden is een warme maaltijd voor hulpbehoeftigen van groot belang en hulp zwaarwegend. Wij zullen onze uiterste best doen om deze projecten in de toekomst voort te zetten.

Delen