10 maart 2019

Laat uw broeder niet in de kou

De IHH NL familie; IHH NL bestuursleden, vrijwilligers en donateurs doen hun uiterste best om te alle tijden projecten te realiseren die van levensbelang zijn. Zo zijn wij, zoals ieder jaar, ook deze winter weer bezig met inzamelingsacties en campagnes speciaal gericht op het tegen gaan van de barre kou tijdens de winter. En ook dit jaar hebben onze trouwe donateurs met ons zij aan zij gestaan, om het leed, dat de strenge kou van de wintermaanden met zich meebrengt, tegen te gaan door vrijgevig te doneren.

De koude winterse nachten verlopen moeizaam. Vooral in arme huishoudens die niet over een verwarming beschikken. Wat dan te denken van vluchtelingen, die zonder huis, in barre verblijfplaatsen van geïmproviseerde golfplaten moeten leven. Het is, zonder twijfel, voor hen nóg moeilijker. Onder hen zijn er zelfs, die het met hun leven moeten bekopen…

In Afghanistan en een aantal gebieden waar voornamelijk Syrische vluchtelingen leven, is de winter werkelijk ondragelijk. De beelden van bevroren kinderen krijgen wij te zien via verschillende nieuwsoutlets. Helaas zijn er maar weinig in de wereld die zich hierom bekommeren. Sterker nog, de wereld kijkt vaak de andere kant op en richt zich op hun eigen luxe leven.

Ondanks dat de meerderheid in de wereld zijn rug keert naar een dergelijke catastrofe, zal de IHH NL familie doorgaan met het bijdragen aan een leefbare wereld. Wanneer wij, een van de kou trillend kind zien in de Hindoekoesj gebergten van Afghanistan, dan voelen wij dat tot in onze eigen botten. Deze kinderen zien wij niet anders dan onze bloedeigen kinderen. Wanneer wij onze eigen kinderen vasthouden, maken wij smeekbedes voor deze Afghaanse kinderen en doneren wij om hen bij te staan. Immers, wij zijn boven alles, allereerst moslims en wij dienen voor onze broeders en zusters te wensen wat wij voor onszelf wensen…

Met deze overtuiging hebben wij december jongstleden winternoodhulp geboden in een vluchtelingen kamp in Afghanistan. Wij hebben daar tenten en winterdekens uitgedeeld aan hen die het nodig hadden. Vervolgens zijn wij naar Libanon gegaan om de Syrische vluchtelingen te helpen in gebieden en kampen waar zij winternoodhulp nodig hadden. Ook daar hebben wij noodhulp geboden door middel van het uitdelen van dekens en voedselpakketten.

Het land dat, op Turkije na, de meeste Syrische vluchtelingen huisvest is Libanon. In verhouding met het aantal inwoners van het land, huisvest het zelfs de meeste vluchtelingen ter de wereld. Op een bevolking van 4 miljoen inwoners, zijn er maar liefst 1,2 miljoen vluchtelingen in het land. Hierdoor is het een land dat te allen tijde behoefte heeft aan humanitaire hulp.

Ondanks dat libanon een land in het Midden-Oosten is, zijn de winters, vanwege de hoogte ten opzichte van het waterniveau, erg streng. Het ‘Arsal kamp’, waar de Syrische vluchtelingen verblijven, bevindt zich in een gebied waar de winters ondragelijk streng zijn. Het is daarom niet heel vreemd dat de beelden die het nieuws halen, uit deze regio afkomstig zijn.

IHH NL biedt al ruim 3 jaar structureel hulp aan de Syrische vluchtelingen in Libanon. In februari 2019 hebben wij 1.000 families winterdekens gegeven en aan 1.000 families voedselpakketten uitgedeeld.

Daarnaast hebben wij in ’s werelds meest onderdrukte en bezette gebied, de Gaza strook in Palestina, winterdekens uitgedeeld aan 240 behoeftige families en 160 behoeftige families hebben winterkleding gekregen.

Het winterproject gaat nog door zolang de winterperiode aanhoudt.

Delen