23 oktober 2020

Kippen voor Afghaanse gezinnen

IHH Nederland is continu bezig met het opzetten van initiatieven in het kader van zelfredzaamheid. We focussen ons recentelijk met name op initiatieven die op korte termijn inkomsten genereren voor behoeftigen. Zo hebben we in Tsjaad behoeftigen voorzien van kippen en hebben dat recentelijk ook gedaan voor behoeftigen in Afghanistan.

In Afghanistan wordt al decennialang oorlog gevoerd, waardoor mensen mensen vaak gedwongen moeten verhuizen (vluchten) naar andere delen van het land. Afghanistan is dan ook een land met een groot aantal binnenlands ontheemden. Voor hen staat er niets anders op dan het opbouwen van een nieuw leven in een onbekende omgeving, waardoor zij veelal behoefte aan alles dat nodig is voor levensonderhoud.

Onze stichting constateert de gebieden waarin de behoefte voor initiatieven het grootst is en voert werkzaamheden uit die zo goed mogelijk in die behoefte voorzien. In Afghanistan voorzien we behoeftige gezinnen met vijftig kippen, een kippenren en genoeg kippenvoer voor een jaar. Zo kunnen gezinnen op korte termijn profiteren van de eieren en een aantal kippen laten broeden om meer kippen te verkrijgen.

De gezinnen die in het kader van dit duurzame initiatief kippen hebben ontvangen worden regelmatig gecontroleerd door onze partnerorganisatie om te voorkomen dat de kippen worden verkocht of geslacht.

De inkomsten die vijftig kippen kunnen genereren ter illustratie:

1- Stukprijs eieren: 7 Afghani.

2- Gemiddeld leggen 50 kippen 30-35 eieren.

3- Een kippenren van 2×3,5m kan 7 kippen per vierkante meter huizen.

4- Een euro is gelijk aan 86 Afghani

5- Ambtenarensalarissen zijn gemiddeld 6500 Afgani.

Volgens de informatie die wij hebben genereren gezinnen die door ons zijn voorzien van kippen meer inkomsten dan een ambtenaar.

Met uw steun willen wij dit initiatief op grotere schaal uitvoeren. Bekostig met € 5,- een kip en draag bij aan dit initiatief.

 

Delen