31 december 2023

Kassenproject voor de aardbeving slachtoffers

Op 6 februari 2023 vond er een zware aardbeving plaats in Turkije, die 13 miljoen mensen in 11 provincies in het zuidoosten van het land trof. Deze aardbeving heeft niet alleen catastrofale verwoestingen en duizenden slachtoffers veroorzaakt, maar heeft ook de economische situatie van talloze mensen aangetast. Commerciële ondernemingen die actief waren in het getroffen gebied werden buitengewoon negatief beïnvloed, en velen moesten daardoor hun deuren sluiten.

Het is van groot belang om regelmatig inkomst genererende projecten te ontwikkelen en uit te voeren voor de mensen die in het aardbevingsgebied wonen en economisch zijn getroffen. Met de instorting van veel gebouwen zijn ook handelscentra ingestort, waardoor ze hun activiteiten hebben moeten stopzetten. De landbouwsector is echter een van de minst getroffen sectoren door de aardbevingen. Daarom is het van groot belang om in het aardbevingsgebied aandacht te besteden aan agrarische activiteiten en op dit gebied projecten te ontwikkelen. Dit zal resulteren in een duurzaam hulpproject dat op de korte termijn continu inkomsten genereert voor de slachtoffers van de aardbeving.

Het klimaat en de geografische omstandigheden van de regio’s die door aardbevingen zijn getroffen in Turkije zijn zeer geschikt voor agrarische activiteiten. Het zou zeer nuttig zijn om onbenutte gronden toe te wijzen aan aardbevingsslachtoffers die geïnteresseerd zijn in landbouw, en hen te ondersteunen door de benodigde kosten te dekken.

Osmaniye is een van de Turkse provincies die door de aardbeving getroffen is. De provincie Osmaniye staat bekend om intensieve agrarische activiteiten, vooral in de tuinbouwsector. Het merendeel van de bevolking van Osmaniye werkt dan ook in de landbouwsector en haalt daar hun inkomen vandaan.

In Osmaniye worden staatsgronden voor een periode van 5 jaar verhuurd aan degenen die aan tuinbouw willen doen. Door gebruik te maken van deze mogelijkheden beoogt IHHNL voor de gezinnen die getroffen zijn door de aardbevingen, broeikasbouw projecten te realiseren. Momenteel zijn er 25 kassen opgezet, elk met een oppervlakte van 340 vierkante meter, en toegewezen aan gezinnen die getroffen zijn door de aardbeving. Daarbij wordt aan ieder gezin 3 kassen toegewezen, waarin ze het hele jaar door werken en de opbrengst van de kassen verkopen om in hun levensonderhoud te voorzien. Deze broeikasbouw activiteiten worden gecoördineerd door ervaren broeikasbouwers. In de broeikassen worden gewassen met hoge toegevoegde waarde verbouwd, waarvan de verkoop door ervaren marketeers wordt geregeld. Uiteindelijk wordt de opbrengst aan de gezinnen gegeven.

Ervaringen tonen aan dat continu en onvoorwaardelijke hulp aan armen hen lui maakt. Dankzij dergelijke ontwikkelingsprojecten worden mensen gestimuleerd om te werken en worden ze aangemoedigd om middels hun eigen inspanningen zelf te voorzien in hun eigen levensonderhoud.

Delen