8 juni 2017

IHH Nederland heeft dit jaar een succesvol ramadan programma gerealiseerd

IHH Nederland heeft dit jaar wederom een succesvol Ramadan programma gerealiseerd. Er is maar liefst € 566.984,- ingezameld welke volledig is ingezet ten behoeve van hulpbehoeftigen wereldwijd. Dit is een stijging van 39% t.o.v. 2016!

Tijdens ons jaarlijkse Ramadan programma hebben we in 19 landen activiteiten ondernomen. Het belangrijkste onderdeel van dit project bestaat uit het uitdelen van voedselpakketten. Dit jaar zijn 19.155 gezinnen voorzien van voedselpakketten wat neer komt op een totaal van 516 ton kilo aan voedsel.

Daarnaast hebben we kleding geschonken aan honderden weeskinderen ter gelegenheid van Eid al fitr en hebben we zo getracht om een glimlach op hun gezichtjes te toveren. Tijdens het Ramadan programma hebben we tevens het vasten verbroken met duizenden behoeftigen in Afrika, Midden-Azië en Zuid-Azië door middel van het houden van iftars. We hebben met hen de sfeer geproefd en hun vreugde gedeeld.

Dit jaar zijn er ook een aantal duurzame projecten opgezet om gezinnen langdurig te steunen. Zo hebben we bijvoorbeeld in Myanmar gezinnen voorzien van huishoudelijke benodigdheden.

Al met al heeft IHH NL dit jaar tijdens de ramadan 26.127 gezinnen geholpen, wat neer komt op ruim 140.000 mensen.

Wij willen al onze donateurs van harte danken. Jullie zijn degenen die het voor ons mogelijk maken om in de woestijnen van Afrika, de steppen van Midden-Azië en de regenwouden van Zuid-Azië behoeftigen te ontmoeten en hen te steunen. Wij zijn er trots op dat wij ons hebben kunnen inzetten om uw donaties op de juiste plekken te krijgen en willen bij dezen alle groeten en mooie smeekbedes van de armen, weeskinderen en vluchtelingen aan u overbrengen. Moge Allah jullie bijdrage aanvaarden.

 

 

 

TÜRKIJE EN ALBANIE RAMADAN HULP PROGRAMMA

 

OEGANDA RAMADAN HULP PROGRAMMA

SOMALİE RAMADAN HULP PROGRAMMA

ETHIOPIE RAMADAN HULP PROGRAMMA

PAKISTAN RAMADAN HULP PROGRAMMA

 

FİLİPİJNEN RAMADAN HULP PROGRAMMA

BANGLADESH RAMADAN HULP PROGRAMMA

TOGO RAMADAN HULP PROGRAMMA

NİGER RAMADAN HULP PROGRAMMA

KAMEROEN RAMADAN HULP PROGRAMMA

GAMBİA RAMADAN HULP PROGRAMMA

AFGHANISTAN RAMADAN HULP PROGRAMMA

 

TSJAAD RAMADAN HULP PROGRAMMA

 

SYRISCHE VLUCHTELINGEN RAMADAN HULP PROGRAMMA

MYANMAR-ARAKAN RAMADAN HULP PROGRAMMA

 

KYRGYZIE RAMADAN HULP PROGRAMMA

 

PALESTINA-GAZA RAMADAN HULP PROGRAMMA

 

INDONESIE RAMADAN HULP PROGRAMMA

 

Delen