30 september 2010

IHH Nederland heeft de Ramadanactie met success voltooid.

Internationale Humanitaire Hulporganisatie (IHH) Nederland heeft evenals ieder jaar ook dit jaar uw hulp aangeleverd bij de hulpbehoevenden. We hebben een brug gevormd tussen de gevende en de nemende hand en hebben naast uw hulp ook liefde en eensgezindheid gebracht die weerspraak vond in hun gebeden. Wij hebben namens u gekeken in de bedroefde ogen van deze mensen die behoeftig, maar ver van hebzuchtigheid zijn. Namens u hebben wij hun glimlachende gezichten bekeken. Ondanks het feit dat we niet dezelfde taal spraken was hun welgemeende dankbaarheid ons overduidelijk. De heilige maand Ramadan hebben we doorgebracht met verschillende soorten mensen vanuit verschillende achtergronden. We zijn ontroerd geweest en hebben geluk en droef tezamen ervaren. In het samenzijn met de behoeftigen hebben we genoten van de heilige maand Ramadan. We willen u graag ervan op de hoogte brengen dat de door u geleverde hulp niet uitsluitend de honger van deze mensen stilt, maar tevens functioneert als vervulling van sublieme taken. Als IHH Nederland zullen wij ons blijven inzetten voor het realiseren van goede doelen.

Dit jaar heeft  IHH Nederland haar hulpaanbod in vergelijking met de afgelopen jaren aanzienlijk vergroot waarbij ook mensen in landen als Bangladesh, Uganda, Pakistan, Bosnië, Turkije, Macedonië, Albanië, Sierra Leone en Kosovo hebben genoten van de geleverde Ramadan- voedselpakketten.

Na vele voorbereidingen zijn de vrijwilligers van IHH in groepjes van twee verdeeld over verschillende landen om tijdens de vastenmaand Ramadan de nodige hulp te leveren aan de behoeftige mensen die onder primitieve omstandigheden het leven doorbrengen. Deze hulp, die gerealiseerd kon worden met de steun van de donateurs, bestond uit voedselpakketten die samengesteld waren uit verschillende basale producten waaronder rijst, zonnebloemolie, macaroni, suiker, thee, meel, aardappelen en zeep. Aan duizenden mensen zijn deze voedselpakketten uitgedeeld door middel van een goedgeorganiseerde distributie. Op sommige plekken zijn mensen bovendien voorzien van nieuwe kleren. In 11 verschillende landen zijn in totaal ruim 300 ton producten geleverd en 13825 gezinnen zijn voorzien van een voedselpakket. Uiteindelijk hebben ongeveer honderdduizend mensen genoten van het door IHH geleverde hulp onder het voedselpakketproject in de maand Ramadan.

 

Delen