21 oktober 2020

Hygiënepakketten in de vluchtelingenkampen van de Rohingya

Gezondheid is even belangrijk als lucht en water voor mensen. Mensen die hun gezondheid verliezen kennen de waarde ervan maar al te goed. Een gezond mens kan alleen bestaan in een omgeving waarin die is voorzien van de nodige voedingsmiddelen en gezondheidszorg. Ongeveer 950 miljoen mensen ter wereld lopen het risico om slachtoffer te worden van hongersnood en maar liefst twee miljard mensen leven op de armoedegrens. Daarnaast hebben 1.1 miljard mensen ter wereld geen toegang tot schoon drinkwater. Het is niet denkbaar dat mensen gezond kunnen leven onder die omstandigheden.

Het bieden van noodhulp aan arme landen is in deze tijd, waarin de wereld wordt geteisterd door het coronavirus, van groot belang. IHH Nederland probeert in sommige landen gezondheidsinitiatieven in het leven te roepen. Wij proberen vooral diegenen te bereiken die absoluut geen toegang hebben tot gezondheidszorg, bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen. Op 12 oktober 2020 hebben we in de vluchtelingenkampen van Bangladesh 1000 mensen medisch laten onderzoeken en hen voorzien van medicijnen. Patiënten die ernstig ziek waren zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Ook zijn voor het eerst hygiënepakketten met schoonmaakmiddelen en antibacteriële vloeistoffen uitgedeeld aan 470 gezinnen.

Volgens de autoriteiten in de vluchtelingenkampen van de Rohingya is het virus nog niet ernstig verspreid over de kampen. Besmettingen komen zelden voor en worden meteen behandeld als die zich voordoen. Onze wens is dat de verspreiding ook beperkt blijft in de kampen. In de kampen zijn simpelweg geen gezondheidsvoorzieningen die een ernstige verspreiding en de fatale gevolgen

Meer foto’s

https://www.facebook.com/ihhnederland/photos/pcb.3467469316680020/3467467580013527/

Delen