11 december 2020

Hulp voor de gedupeerden van overstromingen in Tsjaad

In de afgelopen maanden hebben zich in de omgeving van Ndjamena, de hoofdstad van Tsjaad, overstromingen voorgedaan vanwege zware regenval. Veel woongebieden nabij de oevers van rivieren zijn overstroomd, waardoor gezinnen zijn geëvacueerd.

Door de overstromingen zijn de zware leefomstandigheden in het arme Tsjaad nog zwaarder geworden.

De 25.000-30.000 gedupeerden hebben in de omgeving van de hoofdstad kampen opgezet met de middelen die zij hebben. Zij proberen in geïmproviseerde tenten van 5 tot 10 vierkante meter hun leven voort te zetten. In het kamp zijn geen gezondheidsvoorzieningen, schoon water, riolering of enig andere infrastructuur. Ook is er geen voedsel in de kampen.

De gedupeerden van de overstromingen hebben behoefte aan alle basisvoorzieningen voor een menswaardig bestaan.

IHH Nederland heeft in samenwerking met partnerorganisatie OHAD sinds het begin van de overstromingen steun geboden aan de gedupeerden. Aan 760 arme gezinnen zijn voedselpakketten uitgedeeld met daarin rijst, meel, suiker, olie, pasta en tomatenpuree. Daarnaast zijn 760 gezinnen voorzien van zeilen, matten en dekens. Aan 760 andere gezinnen zijn wasmiddel, zeep en andere schoonmaakmiddelen uitgedeeld. Tenslotte zijn acht waterputten in korte tijd geopend om de kampbewoners toegang te verlenen tot schoon drinkwater.

Sommige woongebieden dreigen nog steeds overstroomd te worden. Om te voorkomen dat nog meer mensen moeten worden geëvacueerd hebben we samen met de lokale overheid dammen gebouwd.

IHH Nederland staat behoeftigen en gedupeerden altijd bij. Ook in Tsjaad!

 

Delen