6 augustus 2018

Hulp aan slachtoffers van overstromingen in Mongolië

Mongolië is een land van het eerste voorouderlijk thuisland van de Turken in Centraal-Azië. De Orchon-inscripties, de eerste inscripties van de Turken, zijn in dit land te vinden. Mongolië is met een oppervlakte, dat twee keer zo groot is als Turkije, het land waar zich de grootste steppe- woestijn van de wereld bevind, genaamd de Gobi-woestijn. In andere delen van het land is vanwege weersomstandigheden en armoede vaak geen landbouw mogelijk. Tevens is het lastig om grondstoffen te verkrijgen in het land.

Het communisme heeft er toe geleid dat het land jarenlang afgesloten is geweest van de buitenwereld. De mensen leven hierdoor in de omstandigheden vergelijkbaar met die van de 17e eeuw. Een groot deel van de bevolking woont nog steeds in tenten en leeft in een nomaden cultuur. Langdurige oorlogen en onderdrukkingen hebben geresulteerd in het afstand nemen van religie en cultuur bij onze broeders en zusters in Mongolië. Daarnaast zijn er wegens financiële beperkingen geen onderwijsmogelijkheden voor kinderen. Deze problemen en het ruwe leefklimaat, hebben er toe geleid dat IHH Nederland is gestart met het opzetten van verschillende projecten.

In juli 2018 heeft IHH Nederland de Kazach-Turkse moslims die leven in Mongolië geholpen nadat zij waren getroffen door een overstroming.  Wij hebben noodvoedselpakketten en huishoudelijke middelen uitgedeeld aan 120 gezinnen.

IHH Nederland is er trots op om hulpbehoevende te kunnen helpen in regio’s waar we historische- en culturele banden mee hebben.

 

Delen