14 augustus 2014

Het Ramadan voedselproject 2014 is volbracht..

De vluchtelingen uit Arakan hebben Ramadan voedselhulp ontvangen…

De mensen uit Arakan die op de vlucht zijn geslagen vanwege de racistische Boeddhisten in Birma die hen onderdrukken en continu aanvallen, hebben Ramadan voedselhulp ontvangen van IHH Nederland.

In het kader van onze Ramadan voedselproject 2014 hebben we de vluchtelingen in Thailand voorzien van voedselhulp. De vluchtelingen die leven in erbarmelijke omstandigheden op de vluchtelingenkampen in Thailand zijn afhankelijk van de hulp die ze van anderen krijgen, omdat ze niet mogen werken in Thailand. Ze sturen hun kinderen naar scholen die ze zelf hebben gebouwd van bamboe en leven in huizen die ze zelf hebben gebouwd van bamboe.

IHH Nederland dat elk jaar de vluchtelingen uit Arakan in het zuidoosten van Bangladesh helpt, heeft dit jaar ook een hulpproject georganiseerd voor de vluchtelingen in Thailand. In het kader van het project is de voorzitter van IHH Nederland, meneer Murat Kurt, naar de vluchtelingenkampen in Thailand gegaan en heeft er de voedselpakketten uitgedeeld. 1200 gezinnen hebben pakketten ontvangen die basisbenodigdheden aan voedsel bevatten, zoals rijst, meel, suiker, olie e.d. Ook zijn er ballonnen, gebakjes en snoep uitgedeeld aan de kinderen.

IHH Nederland heeft in het kader van het Ramadan voedselproject 2014 in Tsjaad en Kameroen voedselpakketten uitgedeeld.

 

In Tsjaad en Kameroen zijn de Ramadan voedselpakketten uitgedeeld

Murat Öktener en Hakan Vurel, de vrijwilligers van IHH Nederland, zijn in het begin van de Ramadan vertrokken naar Afrika. Eerst hebben ze in Kameroen voedselpakketten uitgedeeld aan 250 arme gezinnen. Vervolgens zijn ze doorgereisd naar de hoofdstad van Tsjaad (N’Djamena) en hebben ze op een vluchtelingenkamp voedselpakketten uitgedeeld aan 700 gezinnen.

De Centraal Afrikaanse Republiek is een republiek welke tot 1960 een kolonie was van Frankrijk. In 1960 zijn ze onafhankelijk geworden. Evenals vele andere Afrikaanse landen heeft ook dit land veelvuldig te maken (gehad) met staatsgrepen, instabiliteit, stammenoorlogen, droogte, armoede en ziekten.

Het land telt ongeveer 5 miljoen inwoners, meer dan 50% is christelijk en 10% is moslim. De gemiddelde levensduur van mannen is er 44 jaar en van vrouwen 43 jaar. Terwijl deze leeftijd in ontwikkelde landen veelal aangeeft dat iemand op de helft van zijn of haar leven is, is het hier een teken dat het einde van iemands leven nabij is. Hieruit kunnen we opmaken dat oorlogen, ziekten en onvoldoende voedsel ertoe leidt dat men heel jong overlijdt.

Jammergenoeg doet zich in de 21e eeuw nog steeds dezelfde tragedie voor in de Centraal Afrikaanse Republiek. De onrust die er eerst ontstond onder verschillende stammen is in het verloop van tijd omgeslagen naar een oorlog om religie. Honderdduizenden mensen zijn tijdens deze oorlog om het leven gekomen. De moslims die er de minderheid van de bevolking vormen zijn er in brute wijze gemarteld, vermoord, verbrand en uit het land verbannen. De moslims die het land uit zijn gevlucht hebben hun toevlucht gezocht bij buurlanden als de Tsjaad. Hier zetten ze hun leven voort onder moeilijke omstandigheden.

IHH Nederland heeft zich wederom met de juiste missie, onder moeilijke omstandigheden, ingezet voor de slachtoffers en hulpbehoevenden op de wereld. We hebben de donaties die we hebben ontvangen van onze filantropen tijdens de Ramadan uitgedeeld aan de vluchtelingen die vanuit de Centraal Afrikaanse Republiek naar de Tsjaad zijn gevlucht.

In het kader van het Ramadan voedselproject 2014 hebben de Syrische vluchtelingen die zijn gevlucht naar Jordanië hulp ontvangen. De vluchtelingen uit Syrië vluchten naar Turkije en Irak, maar ook naar Jordanië. In Jordanië verblijven voornamelijk vrouwen en kinderen, onder moeilijke omstandigheden. De 200 pakketten die aan hen zijn uitgedeeld bestaan uit basisbenodigdheden aan voedsel als bulgur, rijst, pasta, meel, linzen, vis in blik, thee en olie.
De Syrische vluchtelingen die naar verschillende landen vluchten hebben voedselhulp ontvangen van IHH Nederland.

 

Ramadan voedselpakketten zijn uitgedeeld aan de Syrische vluchtelingen in Jordanië

De voorzitter van IHH Nederland Murat Kurt en IHH vrijwilliger Murat Kayacan zijn in het kader van het project naar Jordanië geweest en hebben er de hulp gerealiseerd.

IHH bestuurslid Furkan Yüksel is in het kader van het Ramadan voedselproject gereisd naar Pakistan en heeft in Punjab 700 voedselpakketten met basisbenodigdheden aan voedsel (meel, suiker, olie e.d.) uitgedeeld aan de arme gezinnen.

 

Ramadan voedselpakketten zijn uitgedeeld in Pakistan…

IHH Nederland heeft in het kader van het Ramadan voedselproject 2014 voedselpakketten uitgedeeld aan 350 Syrische gezinnen die momenteel op vluchtelingenkampen in de stad Kilis in Turkije verblijven. De voedselpakketten bevatten meel, suiker, olie, pasta, kant en klare soepjes en dergelijke basisbenodigdheden aan voedsel. De voorzitter Murat Kurt heeft namens IHH Nederland dit project gerealiseerd.

 

De Syrische vluchtelingen hebben Ramadan voedselhulp ontvangen…

Wij als IHH Nederland hebben het armste land op de wereld, Niger, tijdens de Ramadan niet alleen gelaten. Niger is een land in het westen van Afrika met ongeveer 18 miljoen inwoners, waarvan 90% moslim is.

 

Onze broeders in Niger hebben Ramadan voedselhulp ontvangen

Vele Afrikaanse landen hebben te maken met armoede, maar Niger is een land die het het zwaarst te verduren heeft.

Zelfs de bevolking die in de hoofdstad Niamey woont heeft het er moeilijk. 550 gezinnen in Niamey hebben voedselpakketten ontvangen met basisbenodigdheden aan voedsel. De pakketten bevatten meel, mais, suiker en dergelijke producten.

Het feit dat de mensen die in de rij stonden voor de voedselpakketten ons doorverwezen naar de mensen die het nóg slechter hadden dan zijzelf en ons vertelden dat we die mensen eerst moesten helpen, raakte ons diep.

In het kader van het Ramadan voedselproject 2014 hebben duizenden gezinnen in Somalië voedselpakketten met basisbenodigdheden aan voedsel ontvangen. De pakketten zijn in Mogadishu onder toezicht van IHH vrijwilliger Nihat Aktaşlı uitgedeeld aan de vluchtelingen die het er erg moeilijk hebben.

 

De hulpbehoevenden in Somalië hebben Ramadan voedselhulp ontvangen!..

Bovendien heeft Nihat Aktaşlı een bezoek gebracht aan de weeskinderen die middels IHH Nederland worden gefinancierd door gezinnen uit Nederland en heeft aan hen kleren uitgedeeld voor het feest.

In het kader van het Ramadan voedselproject 2014 heeft IHH Nederland in het armste en kleinste land van West Afrika voedselpakketten uitgedeeld aan arme gezinnen.

 

IHH Nederland heeft de hulpbehoevenden in Gambia blij gemaakt

IHH bestuurslid Hüseyin Gündüz heeft dit project tussen 15 en 18 juli gerealiseerd. De hulpbehoevende mensen hebben pakketten ontvangen die basisbenodigdheden als rijst, suiker en olie bevatten. In totaal is er 21 ton voedsel uitgedeeld aan 2000 gezinnen. Op de eerste dag dat de pakketten werden uitgedeeld heeft de raadsvoorzitter van Gambia, Hon Abdoulie Bojang, deelgenomen en geholpen met het uitdelen, ook heeft hij IHH Nederland bedankt voor alle hulp die in Gambia door IHH Nederland wordt gerealiseerd.

Ook zijn tijdens dit bezoek in Gambia aqeeqa, adaq en shukr offers van onze donateurs geslacht en is het vlees uitgedeeld aan de hulpbehoevenden.

Natuurlijk zijn we de kinderen niet vergeten en hebben we ballonnen en snoep uitgedeeld aan hen.

In het kader van het project in Gambia hebben we ook een bezoek gebracht aan een school waar weeskinderen en weduwe vrouwen onderwijs krijgen en hebben we een vrouwenorganisatie genaamd Sümeyye bezocht. Deze organistatie organiseert sociale, culturele en godsdienstige activiteiten voor volwassene vrouwen. Ook op deze plekken hebben we onze Ramadan voedselhulp gerealiseerd.

Door de aanvallen van Israel op Gaza zijn honderden huizen met de grond gelijk gemaakt en meer dan duizend mensen zijn om het leven gekomen. Honderdduizenden mensen zijn hulpbehoevend geworden en hebben honger.

 

De hulpbehoevenden in Gaza hebben Ramadan voedselhulp ontvangen

Zoals met alle oorlogen, zijn de grootste en meest onschuldige groep slachtoffers van deze oorlog weer de kinderen. In Gaza zijn door de aanvallen honderden onschuldige kinderen om het leven gekomen. Honderden kinderen zijn gewond geraakt. Honderden kinderen zijn wees geworden..

IHH Nederland laat deze kinderen niet over aan hun lot! Door deze gewonde kinderen nieuwe kleding te geven voor het feest en speelgoed uit te delen, hebben we geprobeerd hun lijden iets te verlichten.

Wij als IHH Nederland blijven de hulpbehoevende mensen in Gaza helpen.

IHH Nederland vrijwilliger Ismet Yen heeft in Centraal Afrika met dank aan de fitra hulp, aalmoes en donaties van onze vrijwilligers voedselpakketten uitgedeeld aan de hulpbehoevenden in Oeganda.

 

De hulpbehoevenden in Oeganda hebben Ramadan voedselhulp ontvangen

In het kader van het ramadan voedselproject heeft IHH Nederland 600 voedselpakketten uitgedeeld in Bangladesh. Elk pakket bevatte rijst, olie, aardappelen, suiker en dergelijke basisbenodigdheden aan voedsel. Bestuurslid Abdurrahman Katirci heeft namens IHH Nederland deelgenomen aan dit project. Ook is er kleding voor het Suikerfeest uitgedeeld aan 600 arme vrouwen

 

Ramadan voedselproject Bangladesh

In Kirgizië, een van de armste landen van Centraal-Afrika, is ramadan voedselhulp uitgedeeld. Bestuursleden Burak Yüksel en Selami Yüksel hebben namens IHH Nederland deelgenomen aan dit project en hebben er 600 voedselpakketten uitgedeeld. De voedselpakketten bevatten olie, suiker, meel, pasta, thee, rijst en dergelijke basisbenodigdheden aan voedsel. Van deze 11 ton aan voedsel hebben in totaal 3600 gezinnen geprofiteerd.

Delen