6 mei 2023

Het Ramadan programma voor 2023 is vol met baraka verlopen

Ramadan staat niet alleen symbool voor rahmah, maar ook barakah. De barakah van delen die zorgt verademing. Met het vasten verlichten we namelijk onze lichamen en met de geloofsverplichtingen zoals de zakaat, fitr, sadaqah en infaq verlichten we onze geesten. De Ramadan staat voor ons als organisatie, ook nog eens symbool aan reizen. Al 30 jaar ondervinden we rond deze tijden van het jaar een opwinding, een gevoel van geluk. Het grenzeloze geluk om de Ramadan van Mongolië tot aan Ghana, te laten herleven en onze medemensen daar te ontmoeten en hen te voorzien van hulp.


Tot nu toe hebben we miljoenen mensen bereikt. Mensen die slachtoffer zijn van conflicten en burgeroorlogen. Mensen die gevlucht of verdreven zijn; en door natuurrampen en droogte benadeeld en noodgedwongen het leven in armoede en wanhoop verduren. Wij hebben deze mensen niet alleen van noodhulp of voedselhulp voorzien, maar ook van belangstelling en toewijding. Jullie groeten hebben hun harten verblijd. Hierdoor zijn wij steeds teruggekeerd met bijzondere bagage, namelijk lippen die gebeden voordroegen en ogen die vreugde uitstraalden.

Het Ramadan hulpprogramma van 2023 is in 35 landen met succes afgerond. In behoeftige landen verspreid over de continenten Azië, Centraal-Azië, Afrika en Europa hebben we met de iftarmaaltijden, weeskleding projecten en voedselpakketten totaal 551.117 behoeftige mensen van humanitaire hulp voorzien.

In de meest behoeftige regio’s van deze 35 landen is aan 72.408 individuen, totaal 1596 ton aan voedselhulp in de vorm van voedselpakketten gedistribueerd. Bovendien hebben 182.995 behoeftigen een warme iftarmaaltijd gekregen. Daarnaast heeft de organisatie voor het Eid feest 6082 weeskinderen met feestkleding verblijd.

Door de grote aardbeving die voor de maand Ramadan in Turkije plaatsvond, kwamen meer dan 50.000 mensen om het leven. Meer dan 100.000 mensen raakten gewond. Door deze aardbeving zijn ongeveer 13 miljoen mensen direct of indirect getroffen. Hierdoor hebben wij het grootste deel van onze Ramadan hulp voor 2023 verleend aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije.

IHH Nederland heeft als internationale humanitaire hulporganisatie al 30 jaar lang ervaring op het veld. Dit jaar zijn 80 vrijwilligers naar verschillende landen afgereisd om het Ramadan hulpprogramma van 2023 te verwezenlijken. Wederom is deze campagne, na intensieve voorbereidingen en grote zorg en coördinatie op de locaties, met succes afgerond.

Het Ramadan hulpprogramma werd gestart op 20 februari met actieve promotie op onze social mediakanalen. De inspanningen van onze bestuurders, vrijwilligers en Ramadan verantwoordelijken resulteerden in een stijging van 12% ten opzichte van het originele doel. Zodoende heeft de organisatie totaal 2.373.194,- aan hulp ontvangen.

Ook dit jaar hebben 80 vrijwilligers wereldwijd verwaarloosde huizen en zieken bezocht, het hoofd van verlaten weeskinderen gestreeld en brood gedeeld met de minderbedeelden. Ook dit jaar zijn de bruggen van broederschap en solidariteit, van het oosten naar het westen en van het noorden naar het zuiden met elkaar verbonden. Nogmaals zijn de groeten van onze donateurs meegenomen naar de behoeftigen en in ontvangst genomen met hun oprechte gebeden. Zodoende hebben de donateurs van de organisatie, samen met de vrijwilligers en verantwoordelijken, de spirituele atmosfeer van de Ramadan die bestaat uit rahmah en barakah met elkaar kunnen delen.

 

Delen