21 december 2017

Het lot van Afrika gaat op de schop

Een te laag niveau van onderwijs is een van de meest vooraanstaande redenen van ontwikkelingsachterstand en armoede. Dit probleem komt in verschillende werelddelen voor, maar heerst vooral in Afrika. Met een laag niveau van onderwijs doelen we niet per se op ongeletterdheid, maar ook op gebrek aan zelfredzaamheid. Mits iemand pleit voor vernieuwing houden de minderbeelden vast aan hun vaste ritme en routine, welke hen belemmerd in het ontsnappen aan armoede. Deze manier van leven vormt de grootste drempel voor verdere ontwikkeling.

Door een slecht onderwijsstelsel missen de bekwaamheid om hun levenswijze, de huishoudelijke- en omgevingshygiëne en hun interactie met anderen te veranderen. Zij hebben dus niet de mogelijkheid om te leren hoe zij gebruik kunnen maken van de middelen en mogelijkheden die aan hen ter beschikking worden gesteld. Daarnaast worden er geen vernieuwingen of projecten ontwikkeld om bijvoorbeeld productiever te zijn. De grootste investering in Afrika zou daarom het aanvoeren van een intellectuele revolutie zijn. Daarvoor is het allereerst enorm belangrijk om onderwijs voor iedereen mogelijk te maken. Denk aan cursussen om een beroep te leren, het opzetten van technische middelbare scholen en universiteiten, maar ook het aanzetten tot projectontwikkeling.

IHH Nederland heeft in de afgelopen jaren projecten ontwikkeld omtrent onderwijs en ontwikkeling. In de scholen die we hebben geopend zijn duizenden leerlingen zich aan het voorbereiden om de toekomst van Afrika op te bouwen. Daarnaast proberen we om analfabetisme tegen te gaan door arme kinderen te voorzien van schoolmateriaal. In dit kader hebben we op 28 november 2017 rugzakken, schriften, pennen en andere schoolspullen uitgedeeld aan 850 leerlingen in de school “Medrese-tül Arabiyye-tül İslamiyye”. Deze school bevindt zich in de buitenwijken van Ndjamena, de hoofdstad van Tsjaad. Dit soort steun is zeer belangrijk voor arme kinderen. Immers, zonder schoolspullen lukt het ze niet om deel te nemen aan het onderwijs, welke zij juist zo hard nodig hebben.

Voordat we begonnen met het uitdelen kregen we een rondleiding door de school. Honderden kinderen kregen les in lokalen zonder ramen en soms zelfs zonder stoelen of tafels. De lokalen waren overvol en veel kinderen hadden geen schriften of pennen. Ze probeerden zoveel mogelijk te onthouden wat de docent zei. Dankzij onze donateurs hebben wij hier verandering in kunnen brengen. Wij willen onze donateurs daarom hartelijk bedanken voor de steun die ze hebben geboden aan alle leerlingen van de school “Medrese-tül Arabiyye-tül İslamiyye”.

 

Delen