8 februari 2016

Het land van oorlogen, Afghanistan

De Afghaanse bevolking, die eind 20ste eeuw gevochten heeft tegen de Russische invasie, maakt in de 21ste eeuw opnieuw een onvermijdelijke burgeroorlog mee. Er heerst al meer dan 40 jaar een oorlog in dit land. Er zijn dan ook weinig Afghanen die een tijd van vrede kennen of hebben meegemaakt. Velen zijn tijdens de oorlog gesneuveld en anderen zijn nog steeds in strijd.

Logisch dat er  in een dergelijk land honger- en waternood ontstaat.

Logisch dat er in een dergelijk land vele kinden wees, en vele vrouwen weduwe worden.

Logisch dat mensen gedwongen worden hun land te verlaten en als vluchteling moeten leven.

Logischerwijs zullen er in een dergelijk land geen investeringen gedaan worden en zal er geen economische groei plaats vinden.

Uit de huidige statistieken blijkt dat, van de 30 miljoen inwoners van het land, meer dan 5 miljoen vluchteling zijn. De mensen die in het land achterblijven leven daar onder zeer moeilijke omstandigheden.  Los van het feit dat er veel armoede heerst, is er ook door het droge, woestijnklimaat, een groot tekort aan water. Men moet kilometers te voet afleggen om aan water te komen.

IHH Nederland heeft de afgelopen jaren veel hulp geboden in Afghanistan. Wij hebben hier voornamelijk voedselpakketten en gezondheidsprojecten opgezet en weeskinderen ondersteund. Daarnaast hebben wij water projecten opgezet, waarbij we waterputten openen en de oorlogkinderen voorzien van schoon water

Ook U kunt dit volk, dat al jaren wordt onderdrukt en geteisterd door oorlogen, helpen. Open nu een waterput. De Kosten voor een waterput bedragen € 1.350,-

Delen