30 september 2010

Het iftar-programma van IHH Nederland is succesvol verlopen

5 september 2010 was voor IHH Nederland een bijzondere dag aangezien overal uit Nederland ruim 700 vrijwilligers en donateurs van IHH bijeen zijn gekomen onder de iftar-maaltijd die plaatsvond op het party- en Zalencentrum de Tulp in Zaandam. Bovendien werd deze bijeenkomst verrijkt met de aanwezigheid van IHH voorzitters uit Denemarken, Oostenrijk en België.

In het kort kunnen we zeggen dat het door IHH georganiseerde Iftar-programma tot uiting werd gebracht in een jaarlijkse congres die werd bijgewoond door mensen die het leed van de armen willen delen, de pijn diep in hun hart voelen en er klaar voor staan om de nodige hulp en steun te leveren. Aangezien de waardevolle nacht in de maand Ramadan, de zogenaamde Laylat ul-Qadr, op dezelfde avond als de bijeenkomst viel, heerste er een buitengewoon bijzondere sfeer.

Het programma werd gepresenteerd door één van onze bestuursleden, dhr. Hüseyin Gündüz, waarbij de aanvang werd gemaakt met het citeren van verzen uit de Koran door dhr. Ali Riza Yaman. Vervolgens heeft de voorzitter van IHH Nederland, dhr. Sükrü Karacabay, iedereen welkom geheten en een korte speech gehouden waarin hij iedereen heeft bedankt voor de medewerking en de betuigde steun. Hij ging de toespraak door met: “ Enkel en alleen met uw steun wordt het ons mogelijk gemaakt om de behoeften van miljoenen arme mensen te vervullen door middel van voedselhulp, schoon drinkwater, huisvesting en medicatie. Met de hulp die u levert, bouwt u tevens een solidariteitsbrug met de meest behoeftige mensen. Ik wil u hartelijk danken voor uw donaties en wil als laatst aankondigen dat wij deze bijeenkomst hebben georganiseerd met de bedoeling dat u met zekerheid op de hoogte wordt gesteld over de bestedingen van uw donaties.” Voorzitter Karacabay eindigde zijn toespraak met het verschaffen van informatie over de voedselhulp die tijdens de maand Ramadan plaatsvond. Hierna kwamen 16 vrijwilligers van IHH Nederland en België op het podium die verschillende landen afreisden omdat ze zich hadden ingezet voor de verspreiding van de voedselpakketten tijdens de maand Ramadan. Zij deelden hun ervaringen met het publiek aan de hand van opgenomen videobeelden. Hüseyin Gündüz heeft ingelicht over het onlangs gebouwde weeshuis in Ethiopië met een omvang goed voor 3500 leerlingen en een weeshuis in Sierre Leone voor 50 weeskinderen waarvan de bouw recentelijk van start is gegaan. Tevens heeft hij belangstellenden geïnformeerd over schoolprojecten voor 215 leerlingen.

De afsluiting van het programma vond plaats met Muhammed Rasid Uygun die verzen uit de Koran citeerde. Terwijl de uitgenodigden begonnen met het breken van het vasten, wilde de eigenaar van de zaal laten weten dat ze speciaal voor IHH de zaal kosteloos hebben verhuurd en zullen blijven verhuren zo lang IHH haar steun en hulp blijft bieden aan de meest behoeftige mensen. Hierop werd de eigenaar geapplaudiseerd door alle aanwezigen in de zaal. Tijdens het eten zijn videobeelden van IHH laten zien van opgezette projecten en geleverde hulp aan Gaza en Pakistan. De bijeenkomst is beëindigd met een korte toespraak van theoloog Ahmet Boz. De iftar-bijeenkomst die onder een betamelijk warme sfeer plaatvond schepte de mogelijkheid voor de aanwezigen om ook gesprekken met elkaar te voeren.

Delen