18 maart 2020

Het ‘Dar-ül Ferah’ complex in Niger

Wees zijn is zwaar! Wees zijn in landen waar armoede heerst is zwaarder! Weeskinderen in arme landen worden immers overgelaten aan hun lot. Zij vallen in handen van mensenhandelaren en orgaanhandelaren, maar worden ook seksueel misbruikt.

Wereldwijd zijn er 178 miljoen weeskinderen. De meesten van hen zijn de slachtoffers van natuurrampen, oorlogen of het onvergevende milieu in de landen waarin ze zijn opgegroeid. Zij hebben dan ook behoefte aan bescherming en hulp.

Niger is met een oppervlakte van 1.267.000 km2 en 21 miljoen inwoners een van de armste vier landen ter wereld. Op grond van het BNP is het land een aantal jaren geregistreerd als het armste land ter wereld. Het merendeel van de bevolking is moslim en houdt zich bezig met landbouw en veeteelt. Het land bestaat echter grotendeels uit woestijn, waardoor er niet genoeg mogelijkheden zijn voor landbouw en veeteelt.

Het IHH bestuur van IHH Den Haag is begonnen aan de bouw van het ‘Dar-ül Ferah’ weeshuis in Niger. Binnen twee weken hebben zij € 30.000,- ingezameld voor het project. Zij hebben echter besloten om het project uit te breiden door een complex te laten bouwen bestaande uit een weeshuis, moskee en school.

Momenteel is € 40.000,- ingezameld voor het project dat is begroot op € 140.000,-. Wij geloven dat het resterende bedrag met de inzet van het IHH bestuur van Den Haag en onze donateurs binnen voorzienbare tijd ingezameld zal worden.

De Profeet (sav) was ook een wees. Degenen die weeskinderen helpen en hen in hun behoeftes voorzien zullen zijn buren worden in het hiernamaals. Wie zou dat niet willen?!

 

Delen