19 december 2017

Grote verandering met een kleine bijdrage in Afrika

In de meeste Afrikaanse landen voorziet men zich door middel van landbouw en veeteelt. Veel landen en gebieden in de meeste Afrikaanse landen zijn daar echter niet geschikt voor. Er zijn veelal onvoldoende gebieden waarin dieren kunnen grazen of waarin gewassen verbouwd kunnen worden. Een van die landen is Tsjaad. Qua oppervlakte is het een van de grootste landen in Afrika en telt het iets meer dan twaalf miljoen inwoners. Alhoewel slechts een klein deel van het land geschikt is voor landbouw en veeteelt, is het gros van de mensen afhankelijk van deze twee sectoren. Vanwege de beperkte mogelijkheden in Tsjaad en andere Afrikaanse landen is efficiëntie uitermate belangrijk.

De ervaring leert dat het hoeden van geiten in Tsjaad geschikter is dan runderen, schapen en andere dieren. Dit komt doordat geiten allerlei soorten vegetatie kunnen eten en zij gemiddeld per geboorte meerdere lammeren krijgen.

IHH Nederland doneert in het kader van het geitenproject vier geiten en een bok aan arme gezinnen. Deze gezinnen worden geregistreerd en gevolgd door IHH NL. De gezinnen dienen het aantal geiten eerst uit te laten groeien tot een kudde van twintig. Voordat dat aantal is bereikt behoort men de geiten niet te verkopen of te slachten. Nadat een gezin twintig of meer geiten heeft, worden een of meer geiten gedoneerd aan een ander arm gezin. Dit project staat dan ook voor duurzaamheid en onderlinge steun.

We hebben tot nu toe aan honderd gezinnen geiten gedoneerd. De prijs van een geit is 65 euro. Neem ook deel aan grote verandering door middel van een kleine bijdrage.

 

Delen