28 september 2013

Grote Investering In Het Onderwijs In Ethiopië

Wij, als Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland, vinden het investeren in mensen het belangrijkste hulpproject. Wij proberen daarom op dit vlak ons steen bij te dragen door scholen te bouwen op plekken die het financieel niet kunnen opbrengen of geen mogelijkheid hebben tot scholing.

Ogaden is een staat in het noorden van Ethiopië waar 8miljoen mensen wonen. Ten opzichte van het westen van het land is de Ogaden een provincie met een dorre gebied met gedeeltelijk een woestijnklimaat, waar landbouw en werkmogelijkheden onmogelijk zijn. Vroeger behoorde deze staat tot het gebied dat behoorde tot Somalië, dit is ook de reden waarom de Ogaden zich in het centrum van de problemen bevindt tussen Ethiopië en Somalië; er ontstaan vaak burgeroorlogen. Dit leidt er toe dat zowel de staat als prive ondernemenrs niet investeren in dit gebied. Hier hebben jammergenoeg de onderwijsinstellingen ook onder te lijden. Er zijn heel weinig scholen in deze staat. De scholen die er al zijn, zijn kazernes die niet bevorderlijk zijn voor scholing. Het bouwen van een moderne school op een dergelijke plek zal er voor zorgen dat de mensen daar scholing kunnen krijgen. Op de lange termijn zal het ertoe leiden dat de arme mensen in de komende jaren beter gebruik zullen maken van de economische mogelijkheden en zal het een fundament vormen om van de armoede af te komen..

Om deze redenen hebben wij een grote moderne school laten bouwen met een capaciteit van 2000 leerlingen in de hoofdstad Jig Jiga van Ethiopië. İn 2008 was het fundament van de school gelegd en in 2011 is deze school afgebouwd en is men in het schooljaar 2011-2012 meteen gestart met de lessen. Echter, de officiele opening van de school heeft pas plaatsgevonden op 25 oktober 2012 met deelname van Selami Yüksel, secretaris van de internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland, en vele bestuursleden van de Ogaden. Het was een geslaagde  openingsceremonie die ook werd bijgewoond door studenten en hun ouders.

Dit project heeft in totaal 750duizend dollar gekost, 250duizend dollar hiervan is gefinancieerd door de Islamitische Bank. Het resterende bedrag is gefinancieerd door onze donateurs.

Op de school zal van basisschool tot middelbare school, op verschillende niveau’s onderwijs worden gegeven. Bovendien worden er in de avonden ook beroepsgerichte onderwijs en cursussen geboden. İn totaal dient de school 3500 mensen in de regio. Naast het officiele curriculum wordt hier ook religieus onderwijs gegeven, opdat er een bewuste generatie wordt groot gebracht..

Delen