16 mei 2017

Gezondheidsscreening en medicijn distributie in Somalië.

Gezondheid kan enkel met schoon drinkwater, schone lucht en rein voedsel gewaarborgd worden. Helaas hebben mensen in verschillende delen van de wereld geen toegang tot deze basisbehoeften. Volgens de Verenigde Naties leven 2.5 miljard mensen onder slechte leefomstandigheden. Het gevolg hiervan is dat er jaarlijks 20 miljoen mensen komen te overlijden.

Natuurrampen en oorlogen zorgen ervoor dat de reeds schaarse gezondheidsdiensten compleet wegvallen, waardoor het aantal doden nog verder toeneemt. In Somalië heerst de hevigste droogte van de afgelopen decennia en heerst al sinds 1991 een burgeroorlog. Duizenden Somaliërs zijn getroffen door ziektes die door de droogte word veroorzaakt en beschikken niet over middelen om behandeld te worden. Vooral kinderen worden getroffen door deze omstandigheden en velen van hen komen te overlijden. De wanhoop in de ogen van ouders die toekijken hoe hun kinderen in de bloei van hun leven, wachten op de dood is hartverscheurend. Wat een verschil met ons hier in Nederland. Als onze kinderen ziek worden brengen we ze naar de dokter, geven we hen medicijnen en zorgen we voor ze. Moge Allah de ouders die deze mogelijkheden niet hebben geduld schenken.

Op 27 en 28 april was IHH Nederland in de sloppenwijken rondom de hoofdstad van Somalië, Mogadishu. In overleg met lokale artsen hebben wij vastgesteld welke medicijnen het meest noodzakelijk waren. Vervolgens hebben wij deze aangeschaft en uitgedeeld aan de behoeftigen. Buiten het uitdelen van de medicijnen om, hebben de veel al zieke en ondervoede mensen een gezondheidsscreening ondervonden. Zo konden de mensen die het meest dringend hulp nodig hadden, dankzij onze donateurs, naar het ziekenhuis gebracht worden om aldaar behandeld te worden.

Wilt u ook bijdragen aan dit project? Dat kan nog steeds!

Het medische onderzoek en de medicatie kosten bedragen €10,-.

Delen