26 december 2019

Generatoren voor het Azzan ziekenhuis in Jemen

In maart 2015 begon de Jemenitische burgeroorlog en sindsdien is het leven in het land vrijwel tot stilstand gekomen. De bevolking heeft behoefte aan voedsel en alle andere middelen die nodig zijn om in leven te blijven. Jemen mist een autoriteit met effectief gezag, waardoor het land in feite verdeeld is onder verschillende groepen die gezag voeren. In het land dat voor de oorlog onderontwikkeld was komt de bevolking momenteel om door hongersnood.

In Jemen kunnen overheidsinstanties niet meer functioneren, waardoor gezondheidsinstellingen geen zorg meer kunnen bieden. Voor de deuren van ziekenhuizen, die geteisterd worden door stroomstoringen, wachten honderden, duizenden patiënten om behandeld te worden. Door de hongersnood en oorlog blijft het aantal patiënten echter groeien, terwijl ziekenhuizen ver onder capaciteit opereren. In essentie komt dit erop neer dat mensen aan hun lot worden overgelaten.

IHH Nederland heeft zich sinds haar oprichting wereldwijd ingezet voor behoeftigen. Ook nu staan wij het gedupeerde Jemenitische volk bij door hen regelmatig te voorzien van voedingsmiddelen. Van onze partner in Jemen kregen we te horen dat er dringend generatoren nodig waren, omdat ziekenhuizen niet konden opereren door stroomstoringen. Ook het ziekenhuis van Azzan, in de provincie Shabwah, had een generator nodig om de 50.000 inwoners van de stad van zorg te voorzien. Aan het ziekenhuis is een geschikte generator overhandigd met een waarde van €20.000,-. De generator is inmiddels geïnstalleerd en voorziet het ziekenhuis van genoeg stroom om met volle capaciteit zorg te bieden aan de inwoners van Azzan en de binnenlands ontheemden.

Wij willen onze donateurs bedanken die het voor ons mogelijk maken om het Jemenitische volk bij te staan.

 

Delen