3 december 2022

Elektrische Riksja Project Bangladesh

Met 180 miljoen inwoners verspreid over een oppervlakte van 147.570 km2, is Bangladesh een van de dichtstbevolkte gebieden van de wereld. De meerderheid van de bevolking in Bangladesh voorziet zichzelf met landbouw en veeteelt. Door de overgrote bevolking, en beperkte beschikbaarheid van landbouwgronden, blijven de inkomsten van de landbouwsector gering. Daarnaast zijn de industriële sector en infrastructuur dienstverlening gebrekkig, waardoor mensen noodzakelijk alternatieve inkomstbronnen hebben gecreëerd.

De riksja fietstaxi’s zijn een van de belangrijkste inkomstbronnen in Bangladesh. Verschillende onderzoeken tonen aan dat minstens 30-35 miljoen mensen in het land hun geld met dit werk verdienen. Riksja’s zijn in steden met een hoge verkeersdrukte zeer praktische en comfortabele transportmiddelen. Bovendien is het vergeleken met een taxi of bus een goedkopere optie, waardoor ook minder rijke mensen voor deze optie kiezen.

In Bangladesh zijn er 3 soorten riksja taxi’s:

  1. Handmatige riksja taxi’s. Deze kunnen 1 passagier vervoeren.
  2. Elektrische riksja taxi’s. Deze kunnen tegelijkertijd 2 passagiers vervoeren.
  3. Auto riksja taxi’s. Deze kunnen gewoonlijk 3 of meer passagiers vervoeren.

De handmatige riksja taxi’s zijn verreweg de goedkoopste optie, maar werken op energie van de vervoerder zelf. Het is begrijpelijk dat dit vermoeiend is voor de chauffeur en brengt risico’s met zich mee. Elektrische riksja taxi’s werken zowel op elektrische energie als dat van de vervoerder zelf. Hierdoor kan de chauffeur af en toe uitrusten. De auto riksja’s zijn de meest comfortabele optie tussen allemaal, maar zijn voor de gewone bevolking te duur om te bekostigen.

IHH Nederland beoogt met de realisatie van verschillende microkrediet projecten, het leven van behoeftige en arme mensen te verbeteren. Een van deze projecten is het Elektrische Riksja Project voor behoeftige mensen in Bangladesh. De kosten van dit Project bedragen €750. Een riksja kan, als we de omstandigheden in Bangladesh voor ogen houden, gemakkelijk het hele gezin voorzien van een stabiel inkomen.

Om armoede in de wereld te verminderen en arme mensen op weg te helpen met een duurzame inkomstenbron, zijn soortgelijke microkrediet projecten van groot belang.

Delen